Μετάπτωση oργανισμού από pbx σε voip

Μεταπτυχιακή Εργασία 22539 47 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετάπτωση oργανισμού από pbx σε voip
Συγγραφέας:
Βάσογλου, Όλγα, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας, η οποία συντάσσεται στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου "Πληροφορική και Τηλεματική", είναι να περιγράψει τον επιχειρησιακό σκοπό και στρατηγική για την μετάβαση και τα οφέλη της μετάπτωσης ενός Οργανισμού από τη χρήση παραδοσιακών Τηλεφωνικών Κέντρων (PBX: Private Branch Exchange), σε τηλεφωνία με τη χρήση Διαδικτύου (VOIP: Voice Over Internet Protocol). To αντικείμενο αυτής, ορίζεται από τη μεθοδολογία που ακολουθείται κάνοντας αναφορά στην ιστορική αναδρομή της τηλεφωνίας , την ανάπτυξη τοπικών δικτύων (LAN:Local Area Network) -και ευρείας περιοχής (WAN:World Area Network) καθώς επίσης και στην αναγκαιότητα διαδικτύωσης σε οπτική ίνα στο γραφείο(FTTO: Fiber To The Office) τεχνολογία στην εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, είναι αποτέλεσμα μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας, άρθρων, περιοδικών και αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, οπότε θα υπάρξει η αντίστοιχη αναφορά των πηγών. Τέλος, αφού θα περιγραφεί ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός με τις αντίστοιχες αναλύσεις SWOT και PESTLE, θα περιγραφεί το μοντέλο υλοποίησης, στο οποίο θα περιλαμβάνει την γενική υποδομή, και τις υπηρεσίες του ενοποιημένου Πληροφοριακού Συστήματος VOIP . Όπως σε κάθε ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος, έτσι και στη τεχνολογία VOIP τηλεφωνίας που θα ανήκει στο οικοσύστημα του, θα αναφερθούν τα σενάρια ρίσκου και η αντιμετώπισή αυτών. H ολοκλήρωση της λειτουργίας του έργου, θα γίνει λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την ευελιξία, την αξιοπιστία τη λειτουργικότητας και της επεκτασιμότητας του. Τέλος παρατίθενται και τα συμπεράσματα όλων των περιγραφών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Λέξεις-κλειδιά:
φωνή μέσω διαδικτύου, ψηφιακός μετασχηματισμός
Περιγραφή:
45 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

OlgaVasoglou.pdf

1 MB