Γνώσεις, αντιλήψεις και πρακτικές προπονητών σε αθλήματα με κατηγορίες βάρους

Μεταπτυχιακή Εργασία 2247
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις, αντιλήψεις και πρακτικές προπονητών σε αθλήματα με κατηγορίες βάρους
Συγγραφέας:
Αβραμίδου, Μαρία
Περίληψη:
Για την επίτευξη της μέγιστης αθλητικής απόδοσης, οι αθλητές είναι ευάλωτοι και αναζητούν ένα άτομο να εμπιστευτούν. Η συμβουλευτική διαιτολόγων που να ειδικεύονται στον τομέα της αθλητικής διατροφής, είναι είδος πολυτελείας για την Ελλάδα, ακόμα και σε χρόνια εγκαθιδρυμένες και αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες, πόσο μάλλον σε επίπεδο αθλητικών συλλόγων. Με αυτές τις συνθήκες εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι το άτομο στο οποίο θα απευθυνθεί ο αθλητής είναι ο προπονητής.
Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των προπονητών/τριών και να εντοπιστούν οι πρακτικές που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν αλλά και να συστήνουν στους αθλητές τους, σε θέματα που σχετίζονται με τη διατροφή.
Τριακόσιοι εννέα προπονητές & προπονήτριες σε αθλήματα με κατηγορίες βάρους κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, όπου συμπεριλαμβάνονταν ερωτήσεις για τα δημογραφικά τους στοιχεία, αλλά και τις γνώσεις, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές που προτείνουν στους αθλητές & τις αθλήτριές τους με στόχο την αύξηση της αθλητικής απόδοσης.
Ο μέσος όρος ηλικίας των ερωτηθέντων είναι τα 35 έτη, ενώ ο μέσος όρος διδασκαλίας είναι τα 9,5 έτη. Μεταξύ άλλων , το 36,2% (Ν=112) των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα ή σεμινάριο σχετικό με τη διατροφή.
Το 9.1% των προπονητών/τριών είχε τελειώσει το γυμνάσιο, το 38,5% είχε λυκειακή μόρφωση, το 13.3% είχε πτυχίο ΤΕΙ, καθηγητές φυσικής αγωγής ήταν το 22.3%, το 11.3% είχε αποφοιτήσει από άλλο ΑΕΙ, ενώ μόλις το 5.5% είχε κάνει μεταπτυχιακό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 309 συμμετέχοντες προπονητές μόλις το 36.6% είχε παρακολουθήσει σχολή προπονητών υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Στην δήλωση ότι «ο αθλητής δεν πρέπει να πίνει νερό κατά τη διάρκεια της άσκησης», το 36,6% απάντησε λανθασμένα, καθώς επίσης το 51,5% δήλωσε ότι θα προτιμούσε ο αθλητής/τρια του να χάσει βάρος (κυρίως νερό) για να δηλωθεί σε μικρότερη κατηγορία βάρους, παρά να συμμετάσχει σε μεγαλύτερη κατηγορία βάρους.
Επίσης, το 59,9% πιστεύει ότι ακόμα και αν υπάρχει επαρκής διαιτητική πρόσληψη, η λήψη συμπληρωμάτων πρωτεΐνης ή αμινοξέων μπορεί να αυξήσει την αθλητική απόδοση.
Καταλήγοντας γίνεται εμφανές ότι οι προπονητές/τριες σε αθλήματα με κατηγορίες βάρους χρήζουν επιμόρφωσης για να διασφαλιστεί όχι απλά η αύξηση της αθλητικής απόδοσης των αθλητών/τριών τους, αλλά η διατήρηση και βελτίωση της ψυχοσωματικής τους υγείας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αθλητές - Διατροφή
Περιγραφή:
73 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki45.pdf