Εφαρμογή Μεθόδων Της Διοίκησης Έργων Στο Μάρκετινγκ

Μεταπτυχιακή Εργασία 22386 63 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή Μεθόδων Της Διοίκησης Έργων Στο Μάρκετινγκ
Συγγραφέας:
Στεφανάκη, Ελευθερία
Επιβλέπων καθηγητής:
Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Το μεγαλύτερο ποσοστό εργασιών που παρέχουν προστιθέμενη αξία στους οργανισμούς βασίζεται στα έργα. Ωστόσο, οι πρακτικές διαχείρισης έργων, ενώ είναι κατανοητές από την κοινότητα των επιχειρήσεων και της πληροφορικής, αποφεύγονται από την κοινότητα μάρκετινγκ.
Η έννοια του έργου στον τομέα του μάρκετινγκ προσδιορίζεται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν της διαχείρισης έργων, οδηγώντας τους ερευνητές μάρκετινγκ στην ανάπτυξη του όρου του μάρκετινγκ έργων (Project Marketing). Σύμφωνα με τους ερευνητές του μάρκετινγκ, το Project Marketing αφορά στις διαδικασίες μάρκετινγκ στον οργανισμό, ενώ στη βιβλιογραφία της διαχείρισης έργων, αφορά σε θέματα μάρκετινγκ και πωλήσεων του έργου. Ως εκ τούτου, το μάρκετινγκ έργων (Project Marketing) μπορεί να αντιμετωπιστεί από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες: του μάρκετινγκ (Marketing) και της διαχείρισης έργων (Project Management). Αναμφίβολα, χωρίς την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης έργων, η λειτουργία του Marketing θα αντιμετώπιζε προβλήματα από την ανταπόκριση των επιχειρηματικών στόχων μέχρι και την ικανοποίηση των πελατών.
Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη του όρου του Project Marketing και η σχέση με τον όρο Project Management. Επιπλέον, σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάλυση της διαχείρισης έργων, η σημασία της στον οργανισμό και τα πλεονεκτήματα υιοθέτησης των μεθόδων αυτής από τα τμήματα μάρκετινγκ, με προτάσεις εργαλείων και πρακτικών της διαχείρισης έργων που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στη λειτουργία του μάρκετινγκ. Επιπροσθέτως, εκπονείται ποσοτική έρευνα προκειμένου να προσδιοριστεί η αντίληψη των προαναφερθέντων όρων και η κατανόηση των δραστηριοτήτων της διαχείρισης έργων από τους επαγγελματίες του Marketing. Τέλος, ένας από τους βασικότερους σκοπούς της εργασίας είναι η διερεύνηση ύπαρξης της έννοιας της Διαχείρισης Έργων Μάρκετινγκ (Marketing Project Management), ως διασταύρωση των όρων Project Marketing και Project Management.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Διαχείριση έργου
Λέξεις-κλειδιά:
Μάρκετινγκ, Διαχείριση έργων, Μάρκετινγκ έργων, Διοίκηση έργων
Περιγραφή:
80 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EleftheriaStefanaki.pdf

2 MB