Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία τείχους προστασίας ΕΛ/ΑΑΚ

Πτυχιακή Εργασία 22341
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία τείχους προστασίας ΕΛ/ΑΑΚ
Συγγραφέας:
Ζητούνης, Δημήτριος, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καμαλάκης, Θωμάς
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή μελέτη επιδιώκει την παρουσίαση του Naxsi ως προωθημένου web application firewall system. Το πρώτο βήμα προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού είναι μια εισαγωγική περιγραφή τόσο του τείχους προστασίας εφαρμογών ιστού ως έννοια όσο και του Naxsi επι τούτου και των πλεονεκτημάτων που το συνοδεύουν. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια εις βάθος επεξήγηση των κρίσιμων εργαλείων που επιστρατεύτηκαν και οι εν γένει λειτουργίες τους οι οποίες τοποθετημένες σε ένα αρμονικό πλέγμα, απέφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έπειτα, αναλύεται η σύνταξη των κανόνων του Naxsi και η ικάνοτητα να εγκατασταθεί σε Load Balancer, ώστε να αναδειχθεί η βέλτιστη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Εν κατακλείδι, έχοντας αναδείξει τις επωφελείς πτυχές του αντικειμένου αυτής της μελέτης, δηλαδή του Naxsi, γίνεται ιδιαιτέρως εύκολο να διαπιστωθεί η ιδανική εφαρμογή του σε κάθε είδους βιομηχανικής, επιχειρησιακής ή ακόμα και οικιακής χρήσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Διαδίκτυο (Internet) - Μέτρα ασφαλείας
Λέξεις-κλειδιά:
επίθεση, Ευπάθεια, Καινοτομία, προστασία, λογισμικό
Περιγραφή:
87 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DimitriosZitounis.pdf

1 MB