Ανάπτυξη Σεναρίων Τεχνοοικονομικής Αποτίμησης στο χώρο των ΤΠΕ

Πτυχιακή Εργασία 22336
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη Σεναρίων Τεχνοοικονομικής Αποτίμησης στο χώρο των ΤΠΕ
Συγγραφέας:
Πασβαντίδη, Άλκηστις-Δήμητρα, Πέτρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την παρουσίαση και την περιγραφή των σύγχρονων μεθοδολογιών χρήσης του Διαδικτύου των Πραγμάτων ως προς τις εφαρμογές έξυπνων κατοικιών και συστημάτων αυτοματισμού, αλλά και την ανάλυση των μεθοδολογιών αυτών με σκοπό τη δημιουργία σεναρίων και την τεχνοοικονομική τους αποτίμηση.

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία σύντομη εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τους στόχους και τη σημασία του, με μία περιεκτική αναφορά στο εύρος των εφαρμογών και δυνατοτήτων του. Στη συνέχεια, εξηγείται η δομή και το σκεπτικό της IoT αρχιτεκτονικής, καθώς και τα μοντέλα επικοινωνίας και διασύνδεσης των συσκευών.

Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις έξυπνες κατοικίες, τα οφέλη τους και την επίδρασή τους στην ανθρώπινη καθημερινότητα, μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Έπειτα, αναφέρονται μερικές από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται αλλά και ορισμένες μεθοδολογίες συστημάτων αυτοματοποίησης, μαζί με συγκρίσεις μεταξύ αυτών σχετικά με το εύρος, το δίκτυο επικοινωνίας και τη λειτουργικότητα. Τέλος, παρατίθενται τα πιο δημοφιλή συστήματα αυτοματισμού, από τα οποία επανδρώνονται οι σύγχρονες οικίες, μαζί με τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο διεκπεραιώνεται η δημιουργία σεναρίων έξυπνων οικιών και στη συνέχεια ακολουθεί η ενδεικτική τους κοστολόγηση. Έπειτα, πραγματοποιείται η τεχνοοικονομική ανάλυση, η οποία έχει σκοπό να καθορίσει τα θετικά και αρνητικά μιας έξυπνης οικίας ως επιχειρηματική ιδέα, να προσδιορίσει το μέγεθος της smart home αγοράς ως προς το σύντομο μέλλον, αλλά και να μελετήσει το κόστος σε σύγκριση με το παραδοσιακό συμβατικό σπίτι. Ολοκληρώνοντας, ακολουθούν τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Τεχνολογικές καινοτομίες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Διαδίκτυο των πραγμάτων, Σενάρια Οικιακών Αυτοματισμών, Τεχνοοικονομική Ανάλυση
Περιγραφή:
52 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Alkistis-DimitraPasvantidi.pdf

1 MB