Οικονομική ανάλυση ενός Επιχειρηματικού σχεδίου μιας Σύγχρονης Μονάδας Αποτέφρωσης στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ΣΔΙΤ

Μεταπτυχιακή Εργασία 22322
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομική ανάλυση ενός Επιχειρηματικού σχεδίου μιας Σύγχρονης Μονάδας Αποτέφρωσης στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ΣΔΙΤ
Συγγραφέας:
Κόκκινος, Ευάγγελος, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Με την παρούσα μελέτη γίνεται αρχικά μια προσπάθεια προσέγγισης του εννοιολογικού, θεσμικού και νομικού πλαισίου των ΣΔΙΤ τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε η διαδικασία σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) για τη δημιουργία σύγχρονης Μονάδας αποτέφρωσης Ιατρικών Αποβλήτων (ΙΑ) στην Βόρεια Ελλάδα. Το business plan είναι αναγκαίο για τη λεπτομερή απεικόνιση ίδρυσης, της στρατηγικής μάρκετινγκ και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά τα πρώτα συναπτά έτη της δραστηριότητα της. Το εν λόγω επιχειρηματικό σχέδιο αφορά τη σύσταση νέας επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο «ΑΒΕ Α.Ε.» στη Βόρεια Ελλάδα στην περιοχή των Ταγαράδων. Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης θα είναι η αποτέφρωση των ΙΑ που παράγονται σε μονάδες υγείας της Βόρειας Ελλάδας. Η συνολική αξία της επένδυσης ανέρχεται σε €9.990.904. Σε επίπεδο στρατηγικής, στόχος της επιχείρησης, είναι η ίδρυση μιας υγιούς, καινοτόμου και κερδοφόρου επιχείρησης που θα αποδώσει στους μετόχους βάσει των αθροιστικών μερισμάτων που θα δοθούν στο τέλος της 24ετίας, €86.872.986. Όσον αφορά το πρόγραμμα μάρκετινγκ βασικός στόχος είναι η επιχείρηση να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας με τους φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης και να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης. Το παρόν επιχειρηματικό σχέδιο για την σύγχρονη Μονάδα Αποτέφρωσης των ΙΑ αποτελεί το πρώτο επιχειρηματικό σχέδιο που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα και δει μετά την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης στη χώρα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επενδυτικής ανάλυσης η εν λόγω επένδυση κρίνεται οικονομικά βιώσιμη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Αποτέφρωση - απορρίματα
Ιατρικά απορρίματα - διαχείριση
Λέξεις-κλειδιά:
ΣΔΙΤ, Αποτέφρωση Ιατρικών Αποβλήτων, Επιχειρηματικό σχέδιο, Οικονομική Ανάλυση
Περιγραφή:
132 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EvangelosKokkinos.pdf

3 MB