Ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας συστάσεων για ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων

Πτυχιακή Εργασία 22316
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας συστάσεων για ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων
Συγγραφέας:
Καπαρός- Καπαράκης, Εμμανουήλ, Σπυρίδων
Επιβλέπων καθηγητής:
Δαλάκας, Βασίλης
Περίληψη:
Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους έχει αλλάξει ριζικά την τελευταία δεκαετία. Σε αυτό συνδράμει σημαντικά ένα αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας του, το διαδίκτυο. Η αλλαγή αυτή παρατηρείται περισσότερο με την χρήση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών. Όμως, τα τελευταία χρόνια, νεοεμφανιζομενες ανοδικές τεχνολογίες στοχεύουν στην εξ’ ολοκλήρου ψηφιοποίηση των χρημάτων.

Η τεχνολογία blockchain, η οποία χρησιμοποιείται ως βάση για την δημιουργία του πρώτου ψηφιακού νομίσματος γνωστού και ως bitcoin, εξελίσσεται και χρησιμοποιειται ραγδαία σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής. Συγκεκριμένα, η χρήση της τεχνολογίας αυτής διακρίνεται για την δημιουργία και λειτουργία ψηφιακών νομισμάτων αλλά και αποκεντρωμένων εφαρμογών (Decentralized Applications - DApps). Το βασικό προτέρημα των εφαρμογών αυτών είναι ότι λειτουργούν σε ένα δίκτυο ομότιμων κόμβων και δεν βασίζονται σε κάποια κεντρική αρχή. Αυτό τις καθιστά ανεξέλεγκτες και αμετάβλητες ως προς τα δεδομένα που γράφονται στο υποσύνολο των βάσεων δεδομένων του blockchain.

Το κύριο χαρακτηριστικων που διακρίνει ένα blockchain από μια κανονική βάση δεδομένων είναι ότι υπάρχουν ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετούνται δεδομένα στη βάση δεδομένων. Ειδικότερα, κανένας δεν μπορεί να παραποιήσει άλλα δεδομένα που είναι ήδη στη βάση δεδομένων, εντούτοις μπορεί να προσθέσει εκ νέου περισσότερα. Επίσης, τα ίδια τα δεδομένα είναι κλειδωμένα σε έναν κάτοχο, μπορούν να αναπαραχθούν και να είναι διαθέσιμα. Τέλος, όλοι συμφωνούν για το ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων στην βάση δεδομένων χωρίς ένα κεντρικό κόμμα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Νομίσματα, ψηφιακά
Λέξεις-κλειδιά:
Προσομοίωση, Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Κρυπτονόμισμα
Περιγραφή:
53 σ.:εικ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EmmanouilKaparos-_Kaparakis.pdf

1 MB