Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία Honeypot Server

Πτυχιακή Εργασία 22313
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία Honeypot Server
Συγγραφέας:
Μπίλλα, Μαρινέλλα, Μπίλας
Επιβλέπων καθηγητής:
Καμαλάκης, Θωμάς
Περίληψη:
Η τεχνολογία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και το Internet χρησιμοποιείται από ολοένα και περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως. Οι δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο -επικοινωνία, online αγορές, ανταλλαγή δεδομένων, υπηρεσίες, διασκέδαση- έχουν μετατρέψει τον κόσμο μας , σε έναν διαδικτυακό κόσμο, που επικοινωνεί και αλληλοεπιδρά πιο γρήγορα και εύκολα μέσω αυτού.
Ωστόσο, όσο αναπτύσσονται οι τεχνολογίες και το διαδίκτυο, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι κίνδυνοι που εγκυμονούν. Ο διαδικτυακός κόσμος μπορεί να γίνει ευάλωτος και προσιτός σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες, αν δεν ληφθεί υπόψη η ασφάλεια και η συνεχής βελτίωσή της.
Παράλληλα με ένα τείχος προστασίας και άλλες λύσεις ασφάλειας που βοηθούν στην προστασία ενός δικτύου από τους κακόβουλους χρήστες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κάποιες πρόσθετες προστασίες ασφάλειας, όπως τα Honeypots.
Τα honeypots είναι συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο που έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύουν τους κακόβουλους χρήστες και να αποκτούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των εγκληματιών στον κυβερνοχώρο.
Στη πτυχιακή αυτή, θα παρουσιαστεί ένα αληθινό σενάριο επίθεσης σε πληροφοριακό σύστημα όπως αυτά του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας Honeypot Servers. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η πιλοτική λειτουργία των Honeypot Servers, με σκοπό την ανάλυση των κυβερνητικών επιθέσεων και την προστασία των κεντρικών υπηρεσιών. Θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία ανοιχτού λογισμικού και θα απαιτηθεί η παραμετροποίηση του διαχειριστικού περιβάλλοντος, καθώς και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις απειλές. Η εγκατάσταση των servers θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον Linux -Ubuntu 18.04.2, ενώ οι επιθέσεις θα πραγματοποιηθούν από Kali Linux 2019.1. Τέλος, και τα δύο λειτουργικά συστήματα, έχουν εγκατασταθεί σε Oracle VM VirtualBox.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών - Έλεγχος πρόσβασης
Λέξεις-κλειδιά:
Ασφάλεια, Σύστημα ασφαλείας, επιθέσεις ΣΕΙΣ
Περιγραφή:
54 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MarinellaBilla.pdf

4 MB