Σύγχρονα Ιατρικά Συστήματα Διαδικτύου των Πραγμάτων: Μια Επιχειρησιακή Προσέγγιση

Πτυχιακή Εργασία 21989 160 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγχρονα Ιατρικά Συστήματα Διαδικτύου των Πραγμάτων: Μια Επιχειρησιακή Προσέγγιση
Συγγραφέας:
Ζαραφίδου, Ζωγράφα, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η ηλεκτρονική υγεία είναι ένα αναδυόμενο πεδίο στη διασταύρωση της πληροφορικής, της ιατρικής και των επιχειρήσεων, για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο με τη χρήση τεχνολογίας.
Από την άλλη, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) προκαλεί όλο και περισσότερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσα στις εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων βρίσκονται και σύγχρονα ιατρικά συστήματα, τα οποία συνδέουν ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων που μπορεί να βρίσκονται σε σπίτια ασθενών, σε οχήματα έκτακτης ανάγκης, στο γραφείο του γιατρού ή στο νοσοκομείο.

Το αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας σχετίζεται με τον συγκερασμό της τηλεϊατρικής με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Ο συνδυασμός αυτών των δύο επιστημονικών περιοχών έχει ως κύριο στόχο τα σύγχρονα ιατρικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην τηλεϊατρική να επωφεληθούν από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του Internet of Things.
Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια αυτής της εργασίας μελετάται ο τρόπος έτσι ώστε να ενσωματωθεί το Διαδίκτυο των Πραγμάτων σε ένα νοσοκομείο. Μέσα από την θεωρία, γίνονται κατανοητά τα συστήματα και τα πρωτόκολλα που υπάρχουν στο Internet of Things.
Στη συνέχεια, η σκοπιά από την οποία μελετάται η ενσωμάτωση αυτή του Διαδικτύου των Πραγμάτων είναι επιχειρησιακή και πιο συγκεκριμένα εξετάζονται οι απαιτήσεις έτσι ώστε ένα σύγχρονο ελληνικό νοσοκομείο να μπορέσει να υιοθετήσει τεχνικές Internet of Things στα ιατρικά του συστήματα. Η επιχειρησιακή αυτή προσέγγιση περιλαμβάνει ως μελέτη περίπτωσης το Metropolitan Hospital, ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, το οποίο εφαρμόζει ήδη τεχνολογίες Internet of Things στις υπηρεσίες που προσφέρει. Γίνεται ανάλυση εκτός από τις απαιτήσεις και στο κόστος τόσο σε εξοπλισμό αλλά και σε ανθρώπινους πόρους.

Η μελέτη περίπτωσης για το Metropolitan Hospital είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων που υπάρχουν στο τομέα της υγείας. Από την ανάλυση που πραγματοποιείται, γίνεται φανερό ότι τα περισσότερα ελληνικά νοσοκομεία θα μπορούσαν να υιοθετήσουν σύγχρονα ιατρικά συστήματα για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών, με κύριο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Ως συμπέρασμα της μελέτης αυτής, η ενσωμάτωση της τηλεϊατρικής σε τομείς όπως τα επείγοντα περιστατικά και η χρόνια φροντίδα, βελτιώνει αναμφισβήτητα την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και προετοιμάζει το έδαφος για μια νέα εποχή στην ηλεκτρονική υγεία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Ιατρική - πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Τηλεϊατρική, Διαδίκτυο πραγμάτων, Ασθενοφόρο έξυπνο, Απομακρυσμένο Σύστημα Παρακολούθησης Ηλικιωμένων, Επιχειρηματικό Σχέδιο
Περιγραφή:
78 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ZografaZarafidou.pdf

2 MB