Μελέτη 5-ετούς παρακολούθησης της εξέλιξης βάρους ατόμων που απευθύνθηκαν σε υπηρεσίες διατροφής

Μεταπτυχιακή Εργασία 21961
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη 5-ετούς παρακολούθησης της εξέλιξης βάρους ατόμων που απευθύνθηκαν σε υπηρεσίες διατροφής
Συγγραφέας:
Troci, Blerina, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια, Μαρία
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης: Η μακροπρόθεσμη διαχείριση βάρους παραμένει μια
δύσκολη υπόθεση, η οποία συνδέεται με υψηλά ποσοστά αποτυχίας και
επανάκτησης βάρους. Ο προσδιορισμός ασφαλών και αποτελεσματικών μεθόδων για τον μακροπρόθεσμο έλεγχο βάρους, θεωρείται ύψιστης σημασίας για την μείωση του αυξανόμενου επιπολασμού παχυσαρκίας. Η παρούσα μελέτη εστιάζει, εξετάζει το ενδεχόμενο ότι τα προγράμματα παροχής έτοιμων γευμάτων είναι πιο αποτελεσματικά στην μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας βάρους, συγκριτικά με αυτά της παροχής εξατομικευμένων γραπτών διαιτολογίων. Μεθοδολογία της μελέτης: Η παρούσα είναι μία αναδρομική μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα πληθυσμού των 359 ατόμων (άντρες και γυναίκες), με ΔΜΣ ≥ 25 kg m2, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει έστω μία φορά σε ένα εμπορικό πρόγραμμα ελέγχου βάρους, μέσω υποθερμιδικών ισορροπημένων διαιτών, με παροχή γευμάτων ή με συνταγογράφηση εξατομικευμένου διαιτολογίου, στη χρονική διάρκεια 2006 - 2013, σε ένα ιδιωτικό κέντρο ελέγχου βάρους στα Τίρανα της Αλβανίας. Οι συμμετέχοντες ανακλήθηκαν από το μητρώο πελατών του διαιτολογικού γραφείου και μέσω ενός δελτίου τους ζητήθηκε να δηλώσουν το παρόν τους βάρος, την ποσότητα απώλειας βάρους στο τέλος της διαιτητικής αγωγής, τα έτη
εκπαίδευσης και το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας μετά την απώλεια βάρους.
ΆΆλλα δεδομένα, όπως ο τύπος παρέμβασης (με παροχή γευμάτων ή
συνταγογράφηση διαιτολογίου), αρχικό βάρος και ΔΜΣ, απώλεια βάρους στην
πρώτη συνεδρία παρακολούθησης και συνολικός αριθμός συνεδριών,
ανακτήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το μητρώο του διαιτολογικού γραφείου.
Αποτελέσματα: αναφερόμενοι σε σημαντική κλινική απώλεια βάρους (>10%
αρχικού βάρους), οι συμμετέχοντες στην ομάδα παροχής έτοιμων γευμάτων
παρουσίασαν 2 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες διατήρησής της απώλειας βάρους
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 5 έτη , συγκριτικά με την ομάδα των
ατόμων που είχαν προβεί στην διαδικασία συνταγογράφησης διαιτολογίου (OR
2,04 (CI 95%1,07-3,88), p-value = 0,029), μετά από προσαρμογή βάση φύλου,
ηλικίας, επίπεδο εκπαίδευσης και αρχικό ΔΜΣ. Η φυσική δραστηριότητα τους
7 και η αρχική απώλεια βάρους συσχετίστηκαν θετικά με την διατήρηση απώλειας βάρους, ανεξαρτήτως της παρέμβασης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η διατήρηση της απώλειας βάρους >10% (για τις γυναίκες) είναι σε αναλογία 2:1 υπέρ της ομάδας παροχής γευμάτων σε σχέση με τις γυναίκες της ομάδας συνταγογράφησης διαιτολογίου. Δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην διατήρησης απώλειας βάρους και το επίπεδο εκπαίδευσης. Συμπεράσματα της μελέτης: Η παροχή γευμάτων αποδείχθηκε να ότι είναι πιο αποτελεσματική,
αποδεκτή και αξιόλογη μέθοδος για την διατήρηση της απώλειας βάρους 5
χρόνια μετά από την πρώτη παρέμβαση, συγκριτικά με την συνταγογράφηση
διαιτολογίου. Αυτό ίσως να εκπροσωπεί εν μέρη τη διαφορά μεταξύ πιο
κινητοποιημένων ατόμων, οι οποίοι προστίθενται να πληρώσουν το κόστος αυτών των υπηρεσιών για να πετύχουν την επιθυμητή απώλεια βάρους. Σε μελλοντικές έρευνες πιθανά να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο εύρος ο ρόλος των εμπορικών προγραμμάτων με παροχή έτοιμων γευμάτων στην μακροχρόνια διατήρηση απώλειας βάρους στους ανθρώπους και οι πιθανοί μηχανισμοί που σχετίζονται την με βέλτιστη απόδοση στην αποτελεσματική θεραπεία της παχυσαρκίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Απώλεια βάρους
Λέξεις-κλειδιά:
Διαιτητικές Συμπεριφορές, διατήρηση απώλειας βάρους
Περιγραφή:
95 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

BlerinaTroci.pdf

911 KB