Αξιολόγηση Τραπεζικών Προϊόντων και Υπηρεσιών στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 21943 130 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση Τραπεζικών Προϊόντων και Υπηρεσιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας:
Γρίβα, Σοφία, Ευάγγελος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αξιολογήσουμε τα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε εντάξει παραδοσιακά και μη, τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία χρησιμοποιούν πολλοί συμπολίτες μας με σκοπό να δούμε πως εκείνοι σκέφτονται και νιώθουν για αυτά. Οι κυριότεροι στόχοι μας όταν ξεκίνησε η εκπόνηση αυτής της εργασίας ήταν να αξιολογήσουμε το κατά πόσο τα τραπεζικά προϊόντα και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ικανοποιούν ή όχι το κοινό καθώς επίσης να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα αναφορικά με το πως θα μπορούσαν οι τράπεζες να βελτιώσουν σημεία τα οποία θεωρούνται παθογενή στον τομέα. Εκτεταμένη μελέτη μέσα στην εργασία και την ποσοτική έρευνα έχει γίνει και για τα συστήματα επιβράβευσης αγορών, καθώς όλο και συχνότερα οι Τράπεζες επιλέγουν να διαφημίζονται μέσω αυτών και αυτό με τη σειρά του τα καθιστά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κάθε εταιρείας. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε διαδικτυακή έρευνα με δομημένα ερωτηματολόγια, τα οποία στη συνέχεια συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν τα επίπονα σημεία του κλάδου αλλά και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες εκείνες που δείχνουν να βοηθούν το καταναλωτικό κοινό στην εξυπηρέτηση των καθημερινών τους αναγκών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Αυτοματισμός
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ποιοτικός έλεγχος
Λέξεις-κλειδιά:
Ικανοποίηση Πελατών, Τραπεζικός τομέας
Περιγραφή:
58 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

SofiaGriva_.pdf

2 MB