Προσαρμογή Λογιστικών Πληροφοριακών Σσυστημάτων σε εξελισσόμενες απαιτήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 21927 112 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσαρμογή Λογιστικών Πληροφοριακών Σσυστημάτων σε εξελισσόμενες απαιτήσεις
Συγγραφέας:
Γωγούλη, Αναστασία, Κλεάνθης
Επιβλέπων καθηγητής:
Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης
Περίληψη:
«Ο βίος ανθρώποις λογισμού κ’ αριθμού δείται πάνυ. Ζώμεν (δε) αριθμώ και λογισμώ. Ταύτα γαρ σώζει βροτούς» Επίχαρμος (5ος αι. π.Χ.)

Η αρχή της λογιστικής, της καταγραφής δηλαδή των δοσοληψιών με συστηματικό τρόπο, χάνεται στα βάθη της ιστορίας. Η λογιστική, λοιπόν, από τα αρχαία ακόμη χρόνια, πορεύεται ανάλογα µε την εξέλιξη της οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του ανθρώπου, για να φτάσει στον σημερινό της χαρακτηρισμό ως η «γλώσσα του εμπορίου». Ακολουθώντας μία συνεχώς εξελισσόμενη πορεία, η λογιστική, μετά το 1980, ανάγεται σε πραγματική επιστήμη.
Η λογιστική σαν επιστήμη επηρεάζει αρκετούς κλάδους της καθημερινότητας. Ένας από αυτούς είναι π.χ. η δημόσια οικονομία και η ασφάλιση του καθενός ξεχωριστά. η Σύγχρονη Λογιστική, βασισμένη σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και θεωρίες, αποτελεί μια αυτοτελή επιστήμη διοικητικής μορφής.
Όμως λόγω του μεγάλου όγκου των χειρόγραφων εντύπων το επάγγελμα και η ίδια η επιστήμη έχει γίνει πολύ φορτική και κουραστική.
Βέβαια οι εξελισσόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της λογιστικής χρειαζόταν άμεση επέμβαση της τεχνολογίας. Εδώ ήρθε η ανάγκη δημιουργίας των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία διευκόλυναν το έργο των λογιστών και της λογιστικής επιστήμης. Ο Λογιστής είναι εκείνος που συλλέγει τις διάφορες πληροφορίες από τα λογιστικά βιβλία που τηρεί και είναι σε θέση να τις αξιολογεί πρώτος καθώς και να προτείνει τις καλύτερες λύσεις σε θέματα διοίκησης για παράδειγμα. Οι Η/Υ σε συνδυασμό με τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα βοηθούν αφάνταστα τους λογιστές για να παράγουν τη λογιστική πληροφορία και τους δίνουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με τη συστηματική ανάλυσή της. Έτσι μειώθηκε σημαντικά ο όγκος των χειρόγραφων εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες και κατά συνέπεια διευκολύνθηκε κατά πολύ η εξυπηρέτηση του πολίτη.
Τα πληροφοριακά λογιστικά συστήματα προσαρμόζονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις με βάση την συνεχή αλλαγή της τεχνολογίας των διαφόρων αλλαγών είτε στην νομοθεσία που είναι άμεσα εξαρτημένη με το επάγγελμα του λογιστή. Όσον αφορά στο χώρο της οικονομίας, το συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό
περιβάλλον που διαμορφώνεται στις μέρες μας ,έχει αναγκάσει τις επιχειρήσεις στην συνεχή αναζήτηση νέων ευέλικτων τρόπων ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν εταιρείες που δημιουργούν αυτά τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να έχουν αρεστές λύσεις και να προσαρμόζονται εύκολα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Πληροφοριακά συστήματα
Λέξεις-κλειδιά:
λογιστική, προσαρμόζονται, λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, εξελισσόμενες ανάγκες
Περιγραφή:
97 σ.:εικ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AnastasiaGogouli.pdf

2 MB