Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εκδηλώσεων μεταβολικού συνδρόμου, κλινικών και διατροφικών παραμέτρων στη δεκαετή επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου. Δεκαετής επανέλεγχος της μελέτης Αττική (2002 - 2012)

Διδακτορική Διατριβή 21892
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εκδηλώσεων μεταβολικού συνδρόμου, κλινικών και διατροφικών παραμέτρων στη δεκαετή επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου. Δεκαετής επανέλεγχος της μελέτης Αττική (2002 - 2012)
Συγγραφέας:
Κούλη, Γεωργία-Μαρία, Eυθύμιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παναγιωτάκος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Σκοπός: να εξεταστεί η επίδραση κλινικών/μεταβολικών δεικτών μαζί με διατροφικούς παράγοντες (τρόφιμα και πρότυπα διατροφής) στην εξέλιξη της καρδιαγγειακής νόσου (ΚΝ). Υλικό-Μέθοδος: από το Μάιο του 2001 έως το Δεκέμβριο 2002, 1514 άνδρες και 1528 γυναίκες άνω των 18 ετών, που κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, χωρίς καμία κλινική εκδήλωση ΚΝ συμφώνησαν εθελοντικά να συμμετέχουν στη μελέτη ΑΤΤΙΚΗ. Το 2011-12 πραγματοποιήθηκε ο δεκαετής επανέλεγχος σε 2583 άτομα (15% χάθηκαν μέχρι το follow-up). Η επίπτωση θανατηφόρου ή μη ΚΝ προσδιορίστηκε με τα κριτήρια WHO-ICD-10 σε 2020 άτομα. Στο δείγμα αποτιμήθηκαν κλινικά/βιοχημικά/συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά ενώ η αξιολόγηση των διατροφικών χαρακτηριστικών του δείγματος έγινε με έγκυρο ημιποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Για την αναγνώριση της δυσλειτουργίας του λιπώδους ιστού που αποθηκεύεται σπλαχνικά χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβολικοί δείκτες VAI, LAP που υπολογίστηκαν και για τα δύο φύλα. Αποτελέσματα: η δεκαετής επίπτωση ΚΝ αποτιμήθηκε στο 15.7%. Αύξηση του δείκτη D-AII (που αντικατοπτρίζει μια αντιφλεγμονώδη δίαιτα) κατά 12% συσχετίστηκε με 19% μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου μέσα στη δεκαετία. Μειωμένη προς μέτρια κατανάλωση καφέ (150-250 ml/ ημέρα προσαρμοσμένο για το 28% της καφεΐνης) και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (≤1 ποτήρι κρασιού ή μπύρας / εβδομάδα, έως 12 g. αιθανόλης) σε σχέση με την πλήρη αποχή φάνηκε να εμφανίζει παραβολική συσχέτιση με τη δεκαετή επίπτωση ΚΝ, ενώ και η αποκλειστική χρήση ελαιόλαδου φάνηκε να σχετίζεται αντίστροφα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Όσο αφορά στους μεταβολικούς δείκτες, ο δείκτης VAI παρουσίασε μία ανεξάρτητη και θετική συσχέτιση με τη δεκαετή επίπτωση ΚΝ στους άνδρες ενώ ο δείκτης LAP αναδείχθηκε ως ανεξάρτητος προβλεπτικός παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου. Συμπεράσματα: η προσκόλληση σε μία αντιφλεγμονώδη διατροφή μαζί με την υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών όπως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ/ καφέ και η αποκλειστική καθημερινή χρήση ελαιόλαδου φαίνεται να παρέχουν προστασία έναντι της ΚΝ. Τέλος, οι δείκτες VAI, LAP αναγνωρίστηκαν ως ανεξάρτητα διαγνωστικά εργαλεία ανίχνευσης καρδιαγγειακού κινδύνου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λοιπά Θέματα:
Καρδιά - Ασθένειες
Λέξεις-κλειδιά:
ελαιόλαδο, καρδιαγγειακή νόσος, κρασί, αντιφλεγμονώδης διατροφή, καφές
Περιγραφή:
221 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Georgia-MariaKouli.pdf

6 MB