Επίδραση συμπληρώματος με φυσική μαστίχα Χίου σε κλινικούς δείκτες ασθενών με ΙΦΝΕ

Μεταπτυχιακή Εργασία 21886
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση συμπληρώματος με φυσική μαστίχα Χίου σε κλινικούς δείκτες ασθενών με ΙΦΝΕ
Συγγραφέας:
Αλεξανδράκη, Αικατερίνη, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλιώρα Ανδριάννα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου παρουσιάζει μια αυξητική τάση αναφορικά με την επιδημιολογία της, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο επιπολασμός της ΙΦΝΕ είναι μεγαλύτερος στις δυτικές χώρες. Δεδομένου ότι οι ακριβείς λόγοι πρόκλησης των ΙΦΝΕ παραμένουν ασαφείς, η θεραπευτική προσέγγιση στοχεύει ως επί το πλείστον στη διαχείριση των συμπτωμάτων. Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς στρέφονται σε συμπληρωματικές αγωγές για την διαχείριση των συμπτωμάτων. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η επίδραση συμπληρώματος με φυσική μαστίχα Χίου σε κλινικούς δείκτες ασθενών με ΙΦΝΕ.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη είναι μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, η οποία εξετάζει την επίδραση συμπληρώματος με φυσική μαστίχα Χίου σε κλινικούς δείκτες ασθενών με ΙΦΝΕ. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η επίδραση λήψης συμπληρώματος που περιέχει μαστίχα Χίου στους κλινικούς δείκτες ασθενών με ΙΦΝΕ στην ενεργή και ανενεργή φάση της νόσου.
Μεθοδολογία: Η συνολική διάρκεια της παρέμβασης ήταν 3 μήνες για τους ασθενείς σε έξαρση και 6 μήνες για τους ασθενείς σε ύφεση, κατά τους οποίους χορηγούνταν καθημερινά στους ασθενείς είτε το συμπλήρωμα μαστίχας (2,8g μαστίχας Χίου) είτε εικονικό φάρμακο. Το μέγεθος του δείγματος (n) ήταν 128 ασθενείς/συμμετέχοντες εκ των οποίων 60 ασθενείς με έξαρση νοσήματος ΙΦΝΕ και 68 ασθενείς με ΙΦΝΕ σε ύφεση.. Η τοποθέτηση των εθελοντών έγινε με τυχαίο τρόπο σε αναλογία 1:1 μεταξύ των ομάδων ελέγχου και την ομάδα ασθενών (ομάδα παρέμβασης).
Αποτελέσματα: Οι δείκτες φλεγμονής όπως το ινωδογόνο ορού, η άμεση χολερυθρίνη ορού, η συγκέντρωση σιδήρου ορού, καθώς και η γλυκόζη ορού, εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές μεταβολές σε μία ή και τις δύο ομάδες ή/και παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα μεταβολών ανάμεσα στις δύο ομάδες παρέμβασης, γεγονός που αποδεικνύει ότι η μαστίχα μπορεί να περιορίσει και να βελτιώσει τις αρνητικές επιπτώσεις των ΙΦΝΕ κατά την ενεργό και οξεία φάση. Η επίδραση συμπληρώματος μαστίχας Χίου στους ίδιους κλινικούς δείκτες ασθενών με ανενεργή νόσο, αποδεικνύεται επίσης ευεργετική, μεταβάλλοντας τα αποτελέσματα της μέτρησης. Πιο συγκεκριμένα, το ινωδογόνο ορού, η πυροσταφυλική τρανσαμινάση/αλανινική αμινοτρανσφεράση (SGPT/ALT), η LDL ορού ,καθώς και η γ-GT(γ-γλουταμυλ-τρανσφεράση) και η συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης, εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές μεταβολές σε μία ή και τις δύο ομάδες ή/και παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα μεταβολών ανάμεσα στις δύο ομάδες παρέμβασης.
Συμπεράσματα: Οι κλινικοί δείκτες των ασθενών τόσο με ενεργή όσο και ανενεργή νόσο στην πλειοψηφία τους έδειξαν να βελτιώνονται μετά την χρήση μαστίχας σε σχέση με τις αναφερόμενες τιμές των ασθενών στην ομάδα εικονικού φαρμάκου.

Λέξεις – κλειδιά: Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, Νόσος Crohn, Ελκώδης κολίτιδα, εντερική φλεγμονή, μαστίχα Χίου, δείκτες φλεγμονής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-05-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου
Λέξεις-κλειδιά:
Κλινική Διατροφή, Υγεία
Περιγραφή:
108 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AikateriniAlexandraki.pdf

2 MB