Θετική Ψυχολογία, Συναισθηματική Νοημοσύνη και Πνευματική Νοημοσύνη: θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στο χώρο της εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21854
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θετική Ψυχολογία, Συναισθηματική Νοημοσύνη και Πνευματική Νοημοσύνη: θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στο χώρο της εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Λεϊμονή, Μαργαρίτα, Σωτήρης
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας, της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Πνευματικής Νοημοσύνης και στο να μελετήσει παρεμβάσεις και προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί στην εκπαίδευση στηριζόμενα στις αρχές τους. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στη Θετική Ψυχολογία αναλύονται η ιστορική αναδρομή, οι βασικές παραδοχές και τα θετικά συναισθήματα. Σχετικά με την Συναισθηματική νοημοσύνη περιγράφονται η ιστορική αναδρομή, οι ορισμοί που έχουν δοθεί γι’ αυτή, καθώς και τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί. Η Πνευματική Νοημοσύνη προσεγγίζεται μέσα από τους ορισμούς που έχουν δοθεί για αυτή και ερευνάται εάν υπάρχει σχέση μεταξύ Πνευματικής Νοημοσύνης και θετικών συναισθημάτων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται ενδελεχής βιβλιογραφική ανασκόπηση των παρεμβάσεων και των προγραμμάτων που έχουν βασιστεί στη Θετική Ψυχολογία και στην Συναισθηματική Νοημοσύνη και πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και έρευνες για την σχέση της Πνευματικής Νοημοσύνη με τα θετικά συναισθήματα. Η έρευνά μας έδειξε ότι τα προγράμματα που αφορούν στη Θετική Ψυχολογία και στην Συναισθηματική Νοημοσύνη έχουν περισσότερα κοινά μεταξύ τους παρά διαφορές και πως η υλοποίηση τους στην εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας, καθώς βοηθά στην ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων και ψυχικών- συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών. Τέλος, οι έρευνες που έχουν γίνει για την Πνευματική Νοημοσύνη και τα θετικά συναισθήματα δείχνουν πως υπάρχει θετική σχέση μεταξύ αυτής και συναισθημάτων όπως η χαρά, η ευγνωμοσύνη, η ποιότητα και η ικανοποίηση από τη ζωή, η ελπίδα, η ψυχική ανθεκτικότητα και η ψυχική υγεία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Πνευματική Νοημοσύνη, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Θετική Ψυχολογία, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εκπαίδευση
Περιγραφή:
169 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MargaritaLeimoni.pdf

2 MB