Επίδραση της κατανάλωσης Μαστίχας στα επίπεδα λυσοζύμης και ντεφενσίνης κοπράνων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ

Μεταπτυχιακή Εργασία 21842
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της κατανάλωσης Μαστίχας στα επίπεδα λυσοζύμης και ντεφενσίνης κοπράνων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ
Συγγραφέας:
Πατρινού, Μαρία, Άγγελος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλιώρα, Ανδριάνα
Περίληψη:
Η Ελκώδης Κολίτιδα (UlcerativeColitis-UC) και η νόσος του Crohn (Crohn’sDisease - CD), είναι ανίατες χρόνιες παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος. Οι δύο ασθένειες αναφέρονται συχνά ως Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (IΦΝΕ) λόγω των παρόμοιων συμπτωμάτων τους. Η αντιμετώπιση της ΙΦΝΕ βασίζεται επι του παρόντος στην αντικειμενική αξιολόγηση των εντερικών βλαβων. H θεραπευτική προσέγγιση της ΙΦΝΕ που βασίζεται μόνο στα συμπτώματα συχνά οδηγεί σε σοβαρά λάθη. Τα γαστρεντερικά συμπτώματα που μπορεί να αναφέρει ένας ασθενής δεν αντανακλούν πλήρως την παρουσία ή την σοβαρότητα των γαστροεντερικων αλλοιώσεων. Περισσότερο από το 1/3 των ασθενών που βρίσκονται σε ύφεση είχαν ενδοσκοπικές βλάβες, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο από 10% των συμπτωματικών ασθενών, η ενδοσκόπηση δεν έδειξε αλλοιώσεις. Τελευταία το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών έχει στραφεί στις αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτικές ιδιότητες της Μαστίχας Χίου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης συμπληρώματος Μαστίχας Χίου σε ασθενείς με ενεργή νόσο Crohn, στα επίπεδα δύο εν δυνάμει βιοδεικτών στη διαχείριση της ΙΦΝΕ, της λυσοζύμης και της ντεφενσίνης. Η 40 εθελοντές, χωρίστηκαν στην ομάδα ελέγχου, η οποία ελάμβανε εικονικό σκεύασμα, και την ομάδα παρέμβασης, η οποία ελάμβανε καθημερινά 2,8gr μαστίχας Χίου σε μορφή ταμπλέτας, για 3 μήνες. Οι εθελοντές προσκόμισαν δείγματα κοπράνων, στα οποία μετρήθηκαν τα επίπεδα λυσοζύμης και ντεφενσίνης με τη μέθοδο «sandwich» ELISA. Τα αποτελέσματα από την παρέμβαση δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα λυσοζύμης και ντεφενσίνης στα κόπρανα των εθελοντών με ενεργή νόσο του Crohn.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Νόσος του Crohn
Κολίτιδα, Ελκώδης
Λέξεις-κλειδιά:
Μαστίχα Χίου, Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου, ντεφενσίνη, λυσοζύμη, νόσος του κρον
Περιγραφή:
83 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MariaPatrinou.pdf

2 MB