Διατροφική και Ενεργειακή Αξιολόγηση Ομάδων Ειδικών Δυνάμεων υπό Ακραίες Συνθήκες

Μεταπτυχιακή Εργασία 21839
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφική και Ενεργειακή Αξιολόγηση Ομάδων Ειδικών Δυνάμεων υπό Ακραίες Συνθήκες
Συγγραφέας:
Μπαμπάτσικου, Βασιλική-Μαρία, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Συντώσης, Λάμπρος
Περίληψη:
Εισαγωγή και Σκοπός: Στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας υπάγονται και στρατιωτικά συγκροτούμενα ένοπλα τμήματα που αποτελούν τις Ειδικές Δυνάμεις. Οι Ειδικές Δυνάμεις αποτελούν από τη φύση τους τα πιο απαιτητικά σώματα, οι συμμετέχοντες των οποίων επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια. Κατά τη διάρκεια του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού το στρατιωτικό προσωπικό περνά από εξαντλητική εκπαίδευση. Ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά αντικείμενα της εκπαίδευσης είναι η διαβολοβδομάδα κατά την οποία οι ενεργειακές απαιτήσεις των συμμετεχόντων είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Η επαρκής διατροφική πρόσληψη είναι σημαντική καθώς παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ενέργεια κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα πλήθος μελετών υπογραμμίζουν τις συνέπειες μη κάλυψης των ενεργειακών αναγκών. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Υποβρύχιων Καταστροφών που πραγματοποιείται από εκπαιδευμένους στρατιώτες στον Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Η δε, ενεργειακή πρόσληψη καθώς και οι αλλαγές στη σύσταση του σώματος των συμμετεχόντων που σχετίζονται με αυτή την εκπαίδευση δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Ο στόχος συνεπώς της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός της διατροφικής πρόσληψης, καθώς και των μεταβολών στη σωματική σύσταση στρατιωτών που ολοκλήρωσαν τη συγκεκριμένη εκπαίδευση.
Υλικό και Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη πήραν μέρος 27 άνδρες, ηλικίας 26±3 ετών, βάρους 78.2±6.5 κιλών, ύψους 179±5,5 εκατοστών οι οποίοι επιθυμούσαν να ενταχθούν στις Ειδικές Δυνάμεις και πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Υποβρύχιων Καταστροφών. Μελετήθηκε η διατροφική πρόσληψη και το σωματικό βάρος κάθε μέρα της διαβολοβδομάδας ενώ μετρήθηκε επίσης το ποσοστό σωματικού λίπους, η λιπώδης μάζα και η άλιπη μάζα σώματος κατά την έναρξη και λήξη της μελέτης μέσω δερματοπτυχών και βιοηλεκτρικής εμπέδησης.
Αποτελέσματα: Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι το σωματικό βάρος και η άλιπη μάζα μειώθηκαν σημαντικά από την έναρξη έως τη λήξη της διαβολοβδομάδας (-1,5±1,4kg p=0,001 και -1.2±1.3kg p=0.004 αντίστοιχα), ενώ η λιπώδης μάζα δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική μεταβολή (p>0.99). Mετά το πέρας της εκπαίδευσης δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην άλιπη μάζα (p=0.213), ενώ το σωματικό βάρος παρουσιάστηκε αυξημένο ένα μήνα μετά την ολοκληρωση της διαβολοβδομάδας (3.2kg p=0.0012). Η διατροφική πρόσληψη των συμμετεχόντων υπολογίστηκε περί τις 4447 ± 701 kcal ανά άτομο την μέρα και βρέθηκε σύμφωνη με αντίστοιχες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, η σύσταση της οποίας δε, υπολογίστηκε σε 36±6% υδατάνθρακες, 19±3% πρωτεΐνες και 44±5% λίπος.
Συμπεράσματα: Η παρατηρούμενη μείωση του σωματικού βάρους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβολοβδομάδας φαίνεται να οφείλεται στη μείωση της άλιπης μάζας σώματος που προκύπτει, η οποία ωστόσο φαίνεται να αποκαθίσταται μετά το πέρας ενός μήνα από το τέλος της διαβολοβδομάδας .
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές έρευνες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
άλιπη μάζα, λιπώδης μάζα, σωματικό βάρος, ενεργειακή πρόσληψη, στρατιωτική εκπαίδευση
Περιγραφή:
54 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Vasiliki-MariaBampatsikou.pdf
918 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2019-11-23