Σχεδιασμός διατροφικά σταθμισμένων συνταγών για την εστίαση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21822
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός διατροφικά σταθμισμένων συνταγών για την εστίαση
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου, Σεβαστή, Αλέξανδρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπόσκου, Γεώργιος
Περίληψη:
Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία σταθμισμένων συνταγών σε συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά (ενέργεια, μακροθρεπτικά και αλάτι) με σκοπό την χρήση τους στη μαζική εστίαση στην Ελλάδα.
Η σημαντικότητα της παρούσας εργασίας εδράζεται στο γεγονός ότι η παχυσαρκία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα κυριότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στο δυτικό κόσμο, με σημαντική συμβολή σε αυτή την κατανάλωση τροφίμων και συνεπακόλουθα συνταγών σε καταστήματα μαζικής εστίασης, οι οποίες σχετίζονται άρρηκτα με την άνοδο της παχυσαρκίας κατά τα τελευταία χρόνια.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε την εξεύρεση συνταγών μέσω διαδικτύου, την ανάλυση αυτών μέσω του Nutranalysis 28, τη θέσπιση διατροφικών ορίων και τέλος την οριοθέτηση των συνταγών που βρέθηκαν εκτός των ορίων ούτως ώστε να είναι σταθμισμένες .
Στα κυριότερα ευρήματα περιλαμβάνεται το γεγονός ότι οι συνταγές μπορούν να σταθμιστούν με μικρές τροποποιήσεις, όπως η αλλαγή στην ποσότητα ενός υλικού ή ακόμα και η αντικατάστασή του με ένα άλλο με χαμηλότερες θερμίδες και υψηλότερη διατροφική ποιότητα, η αλλαγή στον αριθμό των μερίδων και μετριοπαθείς αλλαγές στη διαδικασία παρασκευής.
Στους περιορισμούς της έρευνας περιλαμβάνεται το μικρό δείγμα συνταγών, το οποίο έδωσε μια αντιπροσωπευτική αλλά σίγουρα όχι πλήρη εικόνα για τις συνταγές που διανέμονται στα καταστήματα μαζικής εστίασης.
Αναφορικά με τη μελλοντική έρευνα προτείνεται η περαιτέρω εμβάθυνση επί του θέματος μέσω της ανάδρασης της γνώμης των καταναλωτών αναφορικά με την ικανοποίησή τους από την κατανάλωση των σταθμισμένων συνταγών προκειμένου να καθοριστεί η βιώσιμη επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Συνταγές - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
θερμίδες, εστίαση, συνταγές, διατροφικά σταθμισμένο
Περιγραφή:
119 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

SevastiPapaioannou.pdf

2 MB