Κρίσιμοι παράγοντες ανθεκτικότητας (Resilience) επιχειρήσεων στο περιβάλλον της κρίσης. Εμπειρική Διερεύνηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21810
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κρίσιμοι παράγοντες ανθεκτικότητας (Resilience) επιχειρήσεων στο περιβάλλον της κρίσης. Εμπειρική Διερεύνηση
Συγγραφέας:
Βίκα, Δέσποινα, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία επικεντρωθήκαμε στη μελέτη περίπτωσης η οποία αφορούσε τους κρίσιμους παράγοντες της επιτυχίας και της ανθεκτικότητας μιας επιχείρησης. Σκοπός μας ήταν να διαπιστωθεί η ανθεκτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της κρίσης. Διερευνήσαμε, επίσης, τους μηχανισμούς τους οποίους εφάρμοσαν αυτές προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις των τελευταίων ετών. Από την έρευνά μας προέκυψε πως ιδιαίτερα σημαντική για την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον, ανάμεσα στις τρεις μελέτες περίπτωσης παρατηρήθηκαν κάποια κοινά στοιχεία σχετικά με την προσπάθεια επιβίωσής τους εντός οικονομικής ύφεσης. Πρώτη έρχεται η προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Ακολουθεί η χάραξη νέας πολιτικής και η εστίαση στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και προσπάθεια ανάπτυξης νέων ικανοτήτων. Η ανάλυση που ακολουθήθηκε στην εργασία αυτή είναι ποιοτική. Πιο αναλυτικά, το στάδιο αυτό ήταν η πραγματοποίηση των συνεντεύξεων με τους υπεύθυνους επικοινωνίας της επιχείρησης «Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη» και «Μασούτης» και «Κωτσόβολος» . Επιλέξαμε το εργαλείο της συνέντευξης με ερωτήσεις σχετικές με την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Οικονομική κρίση
Λέξεις-κλειδιά:
Εφοδιαστική αλυσίδα, Οικονομική κρίση, επιχειρήσεις
Περιγραφή:
79 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DespoinaVika.pdf

1 MB