Αναλυτικές προσεγγίσεις στην οικονομική ανάλυση του χώρου

Πτυχιακή Εργασία 2181
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναλυτικές προσεγγίσεις στην οικονομική ανάλυση του χώρου
Συγγραφέας:
Νεοκοσμίδης, Ιωάννης
Περίληψη:
Με βάση το θέμα της παρούσας εργασίας, δηλαδή Αναλυτικές Προσεγγίσεις στην Οικονομική Ανάλυση του Χώρου, το όλο περιεχόμενο αυτής δεν μπορεί παρά να βασίζεται εντός πλαισίων των θεωρητικών μαθηματικών και της σύγχρονης οικονομικής του χώρου.
Στην αρχή γίνεται μια παρουσίαση της θεωρίας γενικής ισορροπίας, όπου ζητούμενο είναι η μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων με την παράλληλη μεγιστοποίηση της καμπύλης χρησιμότητας των νοικοκυριών. Έτσι παρουσιάζεται ένα κλασσικό υπόδειγμα που περιγράφει την γενική ισορροπία (η οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου). Στο επόμενο τμήμα καταγράφονται οι βασικές σχέσεις της θεωρίας της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας (ΝΟΓ). Στην συνέχεια παρουσιάζονται σύγχρονα μοντέλα περί αστικού σχεδιασμού και διοίκησης, όπως το μοντέλο Mills και το μοντέλο Henderson.
Το επόμενο κεφάλαιο περιγράφει το πώς το βασικό υπόδειγμα της ΝΟΓ μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τις δημόσιες υποδομές και την σχέση τους με την οικονομική ανάπτυξη. Τέλος γίνεται μια πρωτότυπη προσπάθεια να τα βασικά στοιχεία των υποδειγμάτων αυτών, όπως η εργασία, η γη και το κεφάλαιο, να μην αντιμετωπίζονται ως απλές παράμετροι αλλά ως διαστάσεις του οικονομικού χώρου, και οι εξισώσεις των μοντέλων αυτών να αποδοθούν με τανυστική μορφή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Γεωγραφία, Οικονομική
Economic geography
Περιγραφή:
ix, 86 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, neokosmidhs.pdf