Η επίδραση των διατροφικών συνηθειών στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 21808
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση των διατροφικών συνηθειών στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων
Συγγραφέας:
Σούλτη, Σύλβια, Αντώνιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Φραγκοπούλου Ελισάβετ
Περίληψη:
Εισαγωγή και σκοπός: Η αθηροσκλήρωση εξακολουθεί να είναι η κύρια αιτία θανάτου στις αναπτυσσόμενες χώρες. O ακριβής μηχανισμός δημιουργίας της αθηρωματικής πλάκας βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση ενώ αυξανόμενο ενδιαφέρον στη διαδικασία της αθηρογένεσης εμφανίζει ο ρόλος του παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF) ο οποίος παράγεται και κατά την οξείδωση της LDL. Μελέτες έχουν αποδείξει πως ένα από τα σημαντικότερα στάδια στο σχηματισμό της αθηρωματικής πλάκας είναι η ενεργοποίηση και συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Διάφορες επιδημιολογικές μελέτες, σχετικές με την επίδραση της διατροφής στη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων, ανέδειξαν θετικές ή αρνητικές συσχετίσεις των παραγόντων της τροφής με τους δείκτες ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων περιορισμένες μελέτες ωστόσο υπάρχουν όσον αφορά τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί η επίδραση των διατροφικών συνηθειών σε δείκτες ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων σε φαινομενικά υγιή πληθυσμό.
Υλικό και μέθοδος: Tο δείγμα της μελέτης αποτελούσαν 173 υγιείς εθελοντές. Οι διατροφικές συνήθειες αξιολογήθηκαν με έγκυρα ερωτηματολόγια FFQ. Οι δείκτες ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων που αξιολογήθηκαν ήταν η συσσώρευση των αιμοπεταλίων έναντι α) του παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF), β) της διφωσφορικής αδενοσίνης (ADP) γ) της θρομβίνης και δ)του πεπτιδίου ενεργοποίησης του υποδοχέα της θρομβίνης (ΤRAP)καθώς και τα επίπεδα της P-σελεκτίνης. Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο πρόγραμμα στατιστικής.
Αποτελέσματα: Η κατανάλωση λιπών συσχετίστηκε αρνητικά με τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων έναντι του ADP τόσο στους άνδρες όσο και στο σύνολο (p=0,026) και (p=0,007) αντίστοιχα. Στη συνολική κατανάλωση της ενέργειας βρέθηκε πάλι αρνητική συσχέτιση ως προς τη θρομβίνη στους άνδρες (p=0.049) αλλά και στο σύνολο (p=0.012). Θετική συσχέτιση της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων έναντι του PAF παρατηρήθηκε στην κατανάλωση πλήρων γαλακτοκομικών (p=0.049), ολικών γαλακτοκομικών (p=0.001), συνολική κατανάλωση γάλακτος και γιαουρτιού (p=0.026), στο πλήρες τυρί (p=0.036) και στο ολικό τυρί (p=0.008).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι διατροφικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν τη συσσώρευση αιμοπεταλίων. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων οδηγεί σε μείωση της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων έναντι του PAF.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
Λέξεις-κλειδιά:
Παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων, δείκτες συσσώρευσης αιμοπεταλίων, διατροφικό πρότυπο, ομάδες τροφίμων
Περιγραφή:
95 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

SylviaSoulti.pdf

2 MB