Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από φυσικές καταστροφές

Μεταπτυχιακή Εργασία 21799
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από φυσικές καταστροφές
Συγγραφέας:
Λυρατζή, Μαρία, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπάλιας, Γεώργιος
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της διεθνούς προβληματικής βρίσκεται η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.
Ο όρος πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει μνημεία αρχιτεκτονικής , αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους , αντικείμενα, έργα τέχνης, χειρόγραφα, βιβλία κ.α, με αρχαιολογικό, ιστορικό, καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Συμπεριλαμβάνονται , κτήρια που έχουν προσαρμοστεί για να προστατεύουν και να εκθέτουν όλα τα παραπάνω, όπως είναι οι βιβλιοθήκες τα αρχεία και τα μουσεία και χώροι που έχουν σημαντικό αριθμό ακίνητων και κινητών μνημείων διαφόρων κατηγοριών , προσδιοριζόμενα ως ιστορικά κέντρα.
Η πολιτιστική κληρονομιά, σε παγκόσμιο επίπεδο, κινδυνεύει να καταστραφεί από διάφορες αιτίες ανθρωπογενούς( πολεμικές συρράξεις, κλοπές, βανδαλισμούς) ή και φυσικής προελεύσεως (πλημμύρες, φωτιές, σεισμούς κ.λπ.). Σημαντικές καταστροφές πολιτιστικών ιδρυμάτων στο παρελθόν, οδήγησαν σε απώλεια ποτιστικού αποθέματος στερώντας την ανθρωπότητα από αναντικατάστατα τεκμήρια πληροφοριακής, αισθητικής, καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας.
Η προστασία της Πολιτιστικής κληρονομιάς περιλαμβάνει μία σειρά διαδικασιών επιστημονικού, τεχνικού, διοικητικού και νομικού χαρακτήρα.
Στόχος της παρούσας εργασίας , είναι η παρουσίαση διαδικασιών και κειμένων νομικού χαρακτήρα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, μέσω των οποίων μπορεί να προστατευτεί η υλική πολιτιστική κληρονομιά από φυσικές καταστροφές.
Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου θα πραγματοποιηθούν:
Εννοιολογική παρουσίαση όρων, που χρησιμοποιούνται στον τομέα της διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς .
Σύντομη ιστορική αναδρομή στη σταδιακή αναγνώριση του θεμελιώδους ρόλου των πολιτιστικών αγαθών στη κοινωνία, με ταυτόχρονες αναφορές σε κείμενα νομικού περιεχομένου προστασίας τους από διάφορα είδη καταστροφών .
Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από ιστορική αναδρομή των καταστροφών που έπληξαν το πολιτιστικό απόθεμα με ορόσημο την Πλημμύρα στη Φλωρεντία το 1966. Θα εξεταστούν: η δραστηριοποίηση υπαρχόντων οργανισμών και θεσμικών οργάνων καθώς και η δημιουργία νέων μη κυβερνητικών και διακυβερνητικών διεθνών οργανισμών προστασίας που ώθησαν στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και θέσπιση ενός νομικού πλαισίου προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνώς.
Θα ακολουθήσουν:
8
Η Αναγνώριση των κινδύνων που προέρχονται από φυσικές πηγές και απειλούν σήμερα , πολιτιστικά ιδρύματα και αγαθά με καταστροφές, καθώς και οι τρόποι μετριασμού ή και αποφυγής των καταστρεπτικών αποτελεσμάτων τους. Η παρουσίαση του Νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η παρουσίαση της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από φυσικές καταστροφές.
Μια κριτική μελέτη της εφαρμογής του διεθνούς και ελληνικού δικαίου στον εν λόγω τομέα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστική κληρονομιά
Φυσικές καταστροφές - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
προστασία, οργανισμοί, νομοθεσία, κληρονομιά, πολιτιστική
Περιγραφή:
120 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MariaLyratzi.pdf

3 MB