Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων προπονητών αθλητικών συλλόγων για την επαγγελματική ικανοποίηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21796
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων προπονητών αθλητικών συλλόγων για την επαγγελματική ικανοποίηση
Συγγραφέας:
Γκιουλέας, Διονύσιος, Σωτήριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτης, Χρίστος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία διερευνά τις στάσεις και αντιλήψεις των προπονητών αθλητικών συλλόγων για την επαγγελματική ικανοποίηση τους από το εργασιακό τους περιβάλλον. Αρχικά εξετάζει βιβλιογραφικά τις θεωρίες για την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων, τους παράγοντες από τους οποίους αυτή εξαρτάται και τις διάφορες έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με το θέμα. Εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς και ερωτήματα που διέπουν το προπονητικό έργο όπως τη σχέση εργασίας τους, την ικανοποίηση από τις υποδομές, τη σχέση με τους συναδέλφους, τον πρόεδρο της ομάδας, τους γονείς των αθλητών και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι προπονητές λαμβάνουν αρκετή ικανοποίηση από τις υλικοτεχνικές υποδομές των ομάδων τους με υπαρκτά περιθώρια βελτίωσης. Έχουν ενισχυτική ανατροφοδότηση και αναγνώριση από τους συναδέλφους τους ενώ από τους προέδρους τους αναμένουν πρωτοβουλίες, λιγότερη εμπλοκή αλλά και αυξημένη διαφάνεια στη διανομή αρμοδιοτήτων. Οι γονείς συνδράμουν στο έργο τους κι αυτό τους ενισχύει με αυξημένη ικανοποίηση. Τέλος, τους αναγνωρίζεται με θετικό τρόπο η δυνατότητα λήψης αποφάσεων αναφορικά με τις αγωνιστικές διαστάσεις των ομάδων τους κι αυτό είναι ένας σημαντικός τομέας επαγγελματικής ικανοποίησης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Προπονητές (Αθλητισμός)
Λέξεις-κλειδιά:
υποδομές, αθλητές, ομάδα, προπονητές, Επαγγελματική ικανοποίηση
Περιγραφή:
112 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DionysiosGkiouleas.pdf

1 MB