Η σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της ικανοποίησης από τη ζωή με την επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21790
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της ικανοποίησης από τη ζωή με την επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Καλαφατά, Ελπινίκη, Αριστοτέλης
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση των εκφάνσεων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή της ικανότητας κατανόησης των συναισθημάτων του εαυτού τους και των άλλων, της ικανότητας διαχείρισης και ελέγχου των συναισθημάτων τους, αλλά και το κατά πόσο νιώθουν γενικότερα ικανοποιημένοι από τη ζωή τους με τις παραμέτρους της επαγγελματικής τους εξουθένωσης, όπως το κατά πόσο νιώθουν συναισθηματικά εξαντλημένοι από τη διδασκαλία τους(συναισθηματική εξάντληση), το αν βλέπουν απρόσωπα τους μαθητές τους(αποπροσωποποίηση) και το κατά πόσο νιώθουν ικανοποιημένοι και επιτυχημένοι στη δουλειά τους(προσωπική επίτευξη). Στην έρευνα συμμετείχαν 180 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν την κλίμακα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (WEILS), την κλίμακα μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης από τη ζωή (SWLS) και το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής εξουθένωσης (M.B.I.-E.S). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η Συναισθηματική Νοημοσύνη όπως ορίζεται στην παρούσα έρευνα σχετίζεται θετικά με την προσωπική επίτευξη και η ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων θετικά με την προσωπική επίτευξη και αρνητικά με τη συναισθηματική εξάντληση. Επίσης, η Συναισθηματική Νοημοσύνη αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της προσωπικής επίτευξης και η ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της προσωπικής επίτευξης και της συναισθηματικής εξάντλησης. Επιπρόσθετα, η ικανοποίηση από τη ζωή σχετίστηκε θετικά με την προσωπική επίτευξη και αποτέλεσε προβλεπτικό παράγοντα αυτής. Τέλος, τα έτη της προϋπηρεσίας δεν σχετίστηκαν με την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί - Εκπαίδευση - Ελλάδα
Εκπαιδευτικοί - Εργασιακό στρες
Λέξεις-κλειδιά:
Συναισθηματική Νοημοσύνη, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών, ικανοποίηση από τη ζωή
Περιγραφή:
78 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ElpinikiKalafata.pdf

823 KB