Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολίτικης σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 2175 512 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολίτικης σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας
Συγγραφέας:
Μιχαλοπούλου, Μαριάννα
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών και έκτακτης ανάγκης και να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά της παροχής της ανά το πέρασμα των ετών, αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά της. Μέσα από την εργασία γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα αλλά και να γίνει μια γενικότερη ανάλυση της πολιτικής αυτής και της διεθνούς ανταπόκρισης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ανθρωπιστική βοήθεια
Humanitarian assistance
Φυσικές καταστροφές
Natural disasters
Έκτακτες ανάγκες - Αντιμετώπιση
Emergency management
Περιγραφή:
238 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0