Αντιαιμοπεταλιακή δράση ελαιόλαδων και εκχυλισμάτων τους πλούσια σε ελαιοκανθάλη

Μεταπτυχιακή Εργασία 21747 195 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιαιμοπεταλιακή δράση ελαιόλαδων και εκχυλισμάτων τους πλούσια σε ελαιοκανθάλη
Συγγραφέας:
Σαραντίδου, Μαγδαληνή
Επιβλέπων καθηγητής:
Νομικός, Τζώρτζης
Περίληψη:
Εισαγωγή: H αυξημένη δραστικότητα των αιμοπεταλίων συμβάλλει στην αθηροθρόμβωση. Οι ευεργετικές ιδιότητες του ελαιόλαδου, με πιθανή την αντιαιμοπεταλιακή του δράση, αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στις φαινόλες που περιέχει, ανάμεσά τους και η ελαιοκανθάλη. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης εκχυλισμάτων ελαιόλαδου πλούσια σε ελαιοκανθάλη και άλλες φαινολικές ενώσεις.
Μεθοδολογία: Η εκτίμηση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης έγινε σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια υγιών εθελοντών. Μετρήθηκε η ικανότητα των φαινολών να αναστέλλουν την επαγόμενη από ADP, TRAP και PAF συσσώρευση αιμοπεταλίων με την μέθοδο της συσσωρευομετρίας οπτικής διαπερατότητας. Υπολογίστηκε η συγκέντρωση που είναι ικανή να προκαλεί 50% αναστολή (IC50) αιμοπεταλίων.
Αποτελέσματα: Όλες οι φαινολικές ενώσεις εμφάνισαν αντιαιμοπεταλιακή δράση και στους τρεις αγωνιστές των αιμοπεταλίων. Η ελαιοκανθάλη εμφάνισε χαμηλότερες τιμές IC50, άρα ισχυρότερη αντιαιμοπεταλιακή δράση, κυρίως μετά από ενεργοποίηση με ADP [0,0564 (0,04-0,1592)]. Οι τιμές της διέφεραν στατιστικά σημαντικά από την ελαιασίνη. Για τις υπόλοιπες φαινόλες οι IC50 ήταν παρόμοιες. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη δράση των φαινολών για κάθε συσσωρευτικό παράγοντα. Δεν υπήρξε σημαντική επίδραση των χαρακτηριστικών των εθελοντών στη δράση των φαινολικών ενώσεων.
Συμπέρασμα: Φαινολικά συστατικά που προέρχονται από ελαιόλαδο εμφανίζουν αντιαιμοπεταλιακή δράση, με ισχυρότερη αυτή της ελαιοκανθάλης. Τα πρόδρομα αυτά αποτελέσματα υποδεικνύουν την ανάγκη διατροφικών παρεμβάσεων με ελαιόλαδο ώστε να αποδειχθεί η in vivo αντιαιμοπεταλιακή τους δράση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές έρευνες
Ελαιόλαδο - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
φαινόλες, ελαιόλαδο, αντιαιμοπεταλιακή δράση,αιμοπετάλια
Περιγραφή:
70 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MagdaliniSarantidou.pdf

1 MB