Απόψεις εκπαιδευτικών για τον βαθμό αυτονομίας του διδακτικού έργου στην Πρωτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση και ο ρόλος των γονέων στη διαμόρφωση του πλαισίου αυτονομίας του

Μεταπτυχιακή Εργασία 21737
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις εκπαιδευτικών για τον βαθμό αυτονομίας του διδακτικού έργου στην Πρωτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση και ο ρόλος των γονέων στη διαμόρφωση του πλαισίου αυτονομίας του
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου, Βασιλική, Κλεάνθης
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλδή, Σταυρούλα
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση των απόψεων των εκπαιδευτικών, γενικού κλάδου ή ειδικότητας, για τον βαθμό αυτονομίας τους και το κατά πόσο αυτός επηρεάζεται από τον παρεμβατικό ρόλο των γονέων των μαθητών τους. Στο πλαίσιο αυτό έγινε διερεύνηση των πεποιθήσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας ιδιωτικής παιδείας σχετικά με τις έννοιες «αυτονομία», «αυτονομία του εκπαιδευτικού» και «αυτονομία του διδακτικού έργου» και τον τρόπο με τον οποίο η εμπλοκή του οικογενειακού περιβάλλοντος των μαθητών πιθανώς επηρεάζει τον βαθμό αυτονομίας του εκπαιδευτικού.
Στο πρώτο μέρος της συγκεκριμένης εργασίας επιχειρείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θεωρητικού τμήματος σχετικά με τις έννοιες της αυτονομίας γενικά και της αυτονομίας του εκπαιδευτικού και του διδακτικού του έργου. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι μεταξύ τους συνδέσεις, όπως αυτές αναδεικνύονται από προηγούμενες ερευνητικές μελέτες στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Παράλληλα, επιχειρείται μια συνοπτική σύγκριση της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και μία αναδρομή στην αυτονομία του διδακτικού έργου στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Σε διαφορετικό κεφάλαιο, καταγράφονται οι παράγοντες της εμπλοκής των γονέων στα μαθησιακά ζητήματα των παιδιών τους και τον αντίκτυπο αυτής στον βαθμό αυτονομίας του εκπαιδευτικού.
Η παρούσα έρευνα υιοθετεί την ποιοτική προσέγγιση μεθοδολογίας και υλοποιήθηκε μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες αποτέλεσαν το πρωτογενές υλικό ανάλυσης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε μία ποικιλία περιοριστικών παραγόντων για την αυτονομία των εκπαιδευτικών και του διδακτικού τους έργου ενώ απαριθμήθηκαν μερικοί από τους τομείς εμπλοκής των κηδεμόνων των μαθητών. Καταγράφηκε, επίσης, η επιθυμία των εκπαιδευτικών για απεμπλοκή των κηδεμόνων των μαθητών από την αξιολόγησή τους. Σε γενικότερα πλαίσια προέκυψε ότι η αυτονομία συνδέεται άρρηκτα με τον χαρακτήρα του εκπαιδευτικού και τα αποτελέσματα αυτής γίνονται αισθητά ποικιλοτρόπως. Ενώ, τέλος, έγιναν γνωστές οι αλλαγές που απαιτούνται για τη βελτίωση της θέσης του εκπαιδευτικού στο ευρύτερο πλαίσιο του διδακτικού έργου της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση - Ελλάδα
Εκπαιδευτικοί
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση
Περιγραφή:
99 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VasilikiPapadopoulou.pdf

1 MB