Αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης και της συμμόρφωσης στο Μεσογειακό πρότυπο Διατροφής σε ασθενείς με Nόσο Crohn

Πτυχιακή Εργασία 21700
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης και της συμμόρφωσης στο Μεσογειακό πρότυπο Διατροφής σε ασθενείς με Nόσο Crohn
Συγγραφέας:
Ανδρέου, Ραφαηλία, Ανδρέας
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλιώρα, Ανδριάνα
Περίληψη:
Η νόσος Crohn ανήκει στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου μαζί με την ελκώδη κολίτιδα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από περιόδους ύφεσης και έξαρσης. Η νόσος Crohn είναι μία χρόνια παθολογική κατάσταση του γαστρεντερικού σωλήνα που προσβάλλει κυρίως το παχύ έντερο και τον τελικό ειλεό. Στην παθοφυσιολογία της φαίνεται να εμπλέκεται μία πολύπλοκη αλληλεπίδραση γενετικών, ανοσιακών, μικροβιακών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η θεραπεία της νόσου περιλαμβάνει συντηρητικά μέτρα καθώς και χειρουργικές προσεγγίσεις σε όσους δεν ανταποκρίνονται στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ωστόσο, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων για να διερευνήσουν τη σχέση της διατροφικής πρόσληψης και της προσκόλλησης στο Μεσογειακό πρότυπο Διατροφής με τον βαθμό ενεργότητας της νόσου. Είναι γνωστό ότι το Μεσογειακό πρότυπο Διατροφής μπορεί να προσφέρει ποικίλα οφέλη ενάντια σε διάφορες ασθένειες χάρη στις ευεργετικές του ιδιότητες.
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης της διατροφικής πρόσληψης και ειδικότερα της προσκόλλησης στο Μεσογειακό πρότυπο Διατροφής με τον βαθμό ενεργότητας των ασθενών με Nόσο Crohn.
Στη μελέτη ενσωματώθηκαν 86 ενήλικες ασθενείς με διαγνωσμένη νόσο Crohn, 45 σε φάση ύφεσης και 41 σε φάση έξαρσης. Για την αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης και της συμμόρφωσης στο Μεσογειακό πρότυπο Διατροφής πραγματοποιήθηκε λήψη διατροφικού ιστορικού, ανάκληση 24ώρου και υπολογισμός του Μεσογειακού Διατροφικού Σκορ (MedDietScore). Επιπλέον, για την εκτίμηση της κλινικής εικόνας των ασθενών χρησιμοποιήθηκαν ο δείκτης ενεργότητας της νόσου Crohn (Harvey-Bradshaw), το ερωτηματολόγιο εκτίμησης της ποιότητας ζωής ασθενών με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire – IBDQ) καθώς και βιοχημικές εξετάσεις.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης ήταν ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τους ασθενείς που ήταν σε ύφεση με τους ασθενείς που ήταν σε έξαρση, φάνηκε ότι οι ασθενείς σε ύφεση προσκολλώνται περισσότερο στο Μεσογειακό πρότυπο Διατροφής συγκριτικά με τους ασθενείς σε έξαρση οι οποίοι ήταν λιγότερο προσκολλημένοι. Σε ότι αφορά το δείκτη ενεργότητας Harvey-Bradshaw στο σύνολο των ασθενών, βρέθηκε να έχει μία στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση με την προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή, όπως αποτυπώνεται μέσω του MedDietScore. Συμπερασματικά, η προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή έχει ευεργετική δράση στη νόσο Crohn, βελτιώνοντας τόσο τη φλεγμονή όσο και την κλινική εικόνα των ασθενών με νόσο Crohn.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Νόσος του Crohn
Διατροφικές έρευνες
Λέξεις-κλειδιά:
νόσος κρον, ύφεση, Μεσογειακή διατροφή, έξαρση
Περιγραφή:
79 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

RafailiaAndreou.pdf

1 MB