Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Μεταπτυχιακή Εργασία 21693
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Συγγραφέας:
Παπαδήμας, Βασίλειος, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπάλιας, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του οικιακού και του τριτογενούς τομέα, στην προσπάθεια επίτευξης των εθνικών και των διεθνών στόχων για την αντιμετώπιση της πολύ πιθανόν συντελούμενης κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή του θέματος της εργασίας βασίστηκε στο γεγονός ότι ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρωπογενών εκπομπών των θερμοκηπιακών αερίων παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και ένα τεράστιο δυναμικό στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και επομένως επηρεάζει αποφασιστικά την συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα που σύμφωνα με την πλειοψηφία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή.
Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην πιθανότατα συντελούμενη κλιματική αλλαγή, στους λόγους που την προκαλούν, στις επιπτώσεις που αυτή έχει στις ανθρώπινες κοινωνίες και στα οικοσυστήματα του πλανήτη, ενώ παρουσιάζονται διαχρονικά οι κυριότερες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέμηση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το ενεργειακό και περιβαλλοντικό προφίλ του κτιριακού αποθέματος,παρουσιάζονται οι κυριότεροι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι οδηγούν στη σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και γίνεται αναφορά στην σχετική Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία.
Στο τρίτο κεφάλαιο διενεργείται μέσω του επίσημου προγράμματος του ΤΕΕ, ενεργειακή επιθεώρηση σε ένα δημόσιο κτιρίο, το οποίο είναι ένα σχολικό συγκρότημα κατασκευασμένο τη δεκαετία του ΄70, και σε ένα τυπικό διαμέρισμα πολυκατοικίας με σκοπό την εκτίμηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης και των σχετιζόμενων με αυτήν εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται πιθανές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και εκτιμάται η περίοδος αποπληρωμής τους.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παραθέτονται τα συμπεράσματα της εργασίας και γίνεται η σχετική κριτική.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Περιβαλλοντική πολιτική
Κλιματικές μεταβολές - Περιβαλλοντικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
βιοκλιματικός σχεδιασμός, ενεργειακή επιθεώρηση, ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, κλιματική αλλαγή
Περιγραφή:
147 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VasileiosPapadimas.pdf

6 MB