Οι Βίγλες της Χίου. Μελέτη της οργάνωσης και ανάλυση του δικτύου παράκτιων παρατηρητηρίων στη νήσο Χίο κατά την περίοδο της Γενουοκρατίας 1346-1566 μ.Χ. με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων γεωγραφικής ανάλυσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21680
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι Βίγλες της Χίου. Μελέτη της οργάνωσης και ανάλυση του δικτύου παράκτιων παρατηρητηρίων στη νήσο Χίο κατά την περίοδο της Γενουοκρατίας 1346-1566 μ.Χ. με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων γεωγραφικής ανάλυσης
Συγγραφέας:
Ανδρίτσος, Αναστάσιος, Ηλίας
Επιβλέπων καθηγητής:
Χαλκιάς, Χρίστος
Περίληψη:
Το Αιγαίο από τους αρχαίους χρόνους αποτέλεσε σταυροδρόμι διάφορων πολιτισμών και υπήρξε πεδίο εμπορικών συναλλαγών και ανταγωνισμού, αντιπαλότητας και διαμάχης για την επικράτηση και κυριαρχία επί των εμπορικών δρόμων και των στρατηγικών σημείων του. Οι πληθυσμοί που κατοικούσαν τα πολυάριθμα νησιά του υπέστησαν πολλά δεινά ευρισκόμενοι στο μέσο αυτών των διεκδικήσεων. Για την προστασία τους έλαβαν διάφορα μέτρα. Από τα σημαντικότερα είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης προκειμένου να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να αντιμετωπίσουν τυχόν επιθετικές ενέργειες. Αυτό ήταν το σύστημα των παράκτιων παρατηρητηρίων με τους χαρακτηριστικούς πύργους, τους ονομαζόμενους "Βίγλες", το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πολλούς αιώνες. Στη νήσο Χίο αν και υπήρχαν τέτοιες κατασκευές, από τους βυζαντινούς ήδη χρόνους, το σύστημα των Βιγλών εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό την περίοδο της Γενουοκρατίας η οποία διήρκεσε 220 χρόνια από το 1346 έως το 1566. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την αποτύπωση και εν συνεχεία την ανάλυση ορατότητας του δικτύου αυτού. Στηρίζεται στη βιβλιογραφική έρευνα και τις μαρτυρίες διαφόρων περιηγητών της εποχής εκείνης καθώς και στις πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από την υπάρχουσα κατάσταση των υποδομών του δικτύου. Η ανάλυση γίνεται με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και συγκεκριμένα με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής (ΓΣΠ) τα οποία στις ημέρες μας βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε πολλούς επιστημονικούς τομείς. Χρησιμοποιείται το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους της Χίου πάνω στο οποίο εφαρμόζεται μια μελέτη Ανάλυσης Ορατότητας που αφορά τα στοιχεία του συστήματος παράκτιων παρατηρητηρίων και των συνδέσεών τους με παρατηρητήρια στην ενδοχώρα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Διαχείριση παράκτιου χώρου
Γεωπληροφορική
Γεωμορφολογία
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Ελλάδα - Ιστορία - Χίος
Λέξεις-κλειδιά:
Βίγλες, Ανάλυση ορατότητας, Παράκτια παρατηρητήρια, ΓΣΠ
Περιγραφή:
125 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AnastasiosAndritsos.pdf

9 MB