Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και ο στόχος της Kυκλικής Oικονομίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21648 147 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και ο στόχος της Kυκλικής Oικονομίας
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου, Βασιλική, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπάλιας, Γεώργιος
Περίληψη:
Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης και έχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον, με κυριότερες την εξάντληση των φυσικών πόρων και την επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Ως εκ τούτου, γίνεται προσπάθεια σε θεσμικό επίπεδο να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν ολοκληρωμένα Σχέδια Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, που θα εξετάζουν όλες τις πιθανές επιπτώσεις και θα έχουν ως γνώμονα τη βιώσιμη διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη.
Η βιώσιμη διαχείριση στοχεύει κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αποσκοπεί και στη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων καθώς και στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών.
Ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση των ΑΣΑ διαδραματίζει η κυκλική οικονομία. Πρόκειται για ένα μοντέλο με βάση το οποίο τα προϊόντα θα μπορούν να αποσυναρμολογούνται και να επαναχρησιμοποιούνται με την ελάχιστη δυνατή μεταποίηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα υλικά χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η χρήση των φυσικών πόρων.
Άρα, η καθιέρωση μιας κυκλικής οικονομίας προϋποθέτει εστίαση στην επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων όπως και στη μετατροπή των αποβλήτων σε πρώτες ύλες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που θα έχει η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, έχει θεσπίσει μέτρα για την πλήρη εφαρμογή της από όλα τα κράτη μέλη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική πολιτική
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Περιβάλλον - Διαχείριση
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Λέξεις-κλειδιά:
Κυκλική Οικονομία, Διαχείριση ΑΣΑ
Περιγραφή:
153 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VasilikiPapakonstantinou.pdf

2 MB