Η επίδραση των καινοτόμων/νέων τραπεζικών προϊόντων/υπηρεσιών στην αγοραστική διαδικασία και στην απόδοση των επιχειρήσεων: εμπειρική διερεύνηση

Πτυχιακή Εργασία 21463
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση των καινοτόμων/νέων τραπεζικών προϊόντων/υπηρεσιών στην αγοραστική διαδικασία και στην απόδοση των επιχειρήσεων: εμπειρική διερεύνηση
Συγγραφέας:
Τσιστράκης, Εμμανουήλ, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Το αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση, την ελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την τεχνολογική επανάσταση, οδήγησαν σε σημαντικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, η σημαντικότερη από τις οποίες είναι η ηλεκτρονική τραπεζική. Στην Ελλάδα, ειδικά μετά το 2015, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στους χρήστες της και στον όγκο των συναλλαγών της. Η έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τραπεζική και ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τη μόρφωσή τους, διαμορφώνουν απόψεις σχετικά με αυτήν. Σε όλα τα άτομα υπάρχει έκδηλη ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών, αν και σε γενικές γραμμές, είναι ευχαριστημένα από το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και είναι διατεθειμένα να συνεχίζουν να τις χρησιμοποιούν και στο μέλλον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
ηλεκτρονική τραπεζική, Τεχνολογία, απόψεις καταναλωτών
Περιγραφή:
128 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EmmanouilTsistrakis.pdf

1 MB