Διαιτητικές Συνήθειες που Σχετίζονται με τη Μακροχρόνια (τουλάχιστον 2 χρόνια) Διατήρηση Σημαντικής Απώλειας Βάρους

Μεταπτυχιακή Εργασία 21449
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαιτητικές Συνήθειες που Σχετίζονται με τη Μακροχρόνια (τουλάχιστον 2 χρόνια) Διατήρηση Σημαντικής Απώλειας Βάρους
Συγγραφέας:
Σακαλή, Άννα, Μιλτιάδης
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια, Μαρία
Περίληψη:
Eισαγωγή: Η παχυσαρκία σήμερα αποτελεί πλέον επιδημία και η πρόληψη φαίνεται να είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την αντιμετώπισή της. Μεγάλο ποσοστό των παχύσαρκων που καταφέρνουν να χάσουν βάρος φαίνεται να το ανακτούν στην πορεία. Συνεπώς, κρίνεται σημαντική η μελέτη των συμπεριφορών των ατόμων που καταφέρνουν μακροπρόθεσμα να διατηρήσουν την απώλεια.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων και των συμπεριφορών που οδηγούν στη μακροχρόνια (τουλάχιστον 2 χρόνια) διατήρηση απώλειας βάρους. Έτσι, έγινε σύγκριση παραμέτρων του τρόπου ζωής ατόμων που έχασαν βάρος και διατήρησαν μέρος της απώλειας βάρους για περισσότερο από 2 χρόνια και ατόμων που έχασαν βάρος και διατήρησαν μέρος της απώλειας βάρους για λιγότερο από 2 χρόνια.
Μέθοδος: Στην μελέτη συμμετείχαν 362 εθελοντές 18 έως 65 ετών που διατήρησαν την απώλεια βάρους μετά από σκόπιμη απώλεια (τουλάχιστον 10% επί του αρχικού σωματικού βάρους), οι οποίοι διαχωρίστηκαν στην ομάδα διατηρούντων για περισσότερο από 2 χρόνια και στην ομάδα των διατηρούντων για λιγότερο από δύο χρόνια. Οι εθελοντές καλούνταν να συμπληρώσουν μία σειρά από ερωτηματολόγια μέσω του διαδικτύου που αφορούσαν τις γευματικές συνήθειες, την φυσική δραστηριότητα, την υπνική συμπεριφορά και άλλες παραμέτρους του τρόπου ζωής και έγιναν επίσης δύο τηλεφωνικές ανακλήσεις της διαιτηικής πρόσληψης 24ώρου.
Αποτελέσματα: Η ομάδα των διατηρούντων για <2 έτη είχε μεγαλύτερο Δείκτη Μάζας Σώματος (26,8 ± 4,6 kg/m2 vs 25 ± 3,9, p=0,001). Η ίδια ομάδα είχε σημειώσει μικρότερη αρχική απώλεια βάρους (22,92 ± 10,4 vs 26,81 ± 15,3 kg, p=0,013) και κατά την είσοδό της στη μελέτη παρουσίασε συνολικά μικρότερη διατήρηση απώλειας βάρους (19,1 ± 9,8 vs 22,1 ± 14,5 kg, p=0,021). Η συχνότητα με την οποία οι εθελοντές δήλωναν ότι βρίσκονται σε δίαιτα και η φυσική δραστηριότητα δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων. Ακόμα φαίνεται πως ο πιο επιτυχημένος τρόπος για να πετύχουν την απώλεια αυτή είναι η παρακίνηση και καθοδήγηση από τον ίδιο τους τον εαυτό και όχι από τη συνεργασία τους με διαιτολόγο. Όσον αφορά την πρόσληψη μακρο- και μικρο-θρεπτικών συστατικών, η κατανάλωση συγκεκριμέων ομάδων τροφίμων και κάποιες βασικές συμπεριφορές που σχετίζονται με το σωματικό βάρος, όπως η κατανάλωση πρωινού, η κατανάλωσή φαγητού με παρέα, η προετοιμασία του φαγητού, καθώς και η συχνότητα παραγγελίας έτοιμου φαγητού παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων.
Συζήτηση: Στην παρούσα μελέτη δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αλλαγές στους μακροχρόνια και βραχυχρόνια διατηρούντες. Ενδεχομένως σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της απώλειας βάρους παίζει η αρχική απώλεια βάρους.
Περιορισμοί της έρευνας: Η μελέτη αυτή είναι συγχρονική και επομένως δεν μπορεί να δώσει τελικά συμπεράσματα. Μελλοντικές προοπτικές έρευνες είναι απαραίτητες για την διερεύνηση των παραμέτρων που συνεισφέρουν στην διατήρηση της απώλειας βάρους.
Πρακτικές εφαρμογές: Η μελέτη αυτή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων που καταφέρνουν να διατηρήσουν την απώλεια βάρους τους για όλους τους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στην διαχείριση της παχυσαρκίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες
Απώλεια βάρους
Λέξεις-κλειδιά:
Υγεία
Περιγραφή:
125 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AnnaSakali.pdf

3 MB