Επίδραση του εντερικού μικροβιόκοσμου στον οστικό μεταβολισμό

Μεταπτυχιακή Εργασία 21441 174 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση του εντερικού μικροβιόκοσμου στον οστικό μεταβολισμό
Συγγραφέας:
Παναγιώτου, Αλεξάνδρα, Φώτιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κυριακού, Αδαμαντίνη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο εντερικός μικροβιόκοσμος (ΕΜ) είναι ένα ετερογενές οικοσύστημα, μοναδικό για κάθε ξενιστή, αποτελούμενο από τουλάχιστον 100 τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη υγεία. Οι τροποποιήσεις που υφίστανται ο ΕΜ από διάφορους παράγοντες (δυσβίωση), έχουν συνδεθεί με την εμφάνιση ασθενειών όπως φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, μεταβολικά νοσήματα, αλλά προσφάτως και με νοσήματα σχετιζόμενα με τον οστικό μεταβολισμό. Δεν έχει ωστόσο γίνει πλήρως κατανοητός ο ρόλος και οι μηχανισμοί της εντερικής μικροβιακής ποικιλομορφίας στη ρύθμιση του οστικού μεταβολισμού.
Τα πρεβιοτικά είναι ενώσεις που δεν πέπτονται από τον ξενιστή και καταλήγουν στο παχύ έντερο, ενισχύοντας συγκεκριμένα ευεργετικά βακτήρια και επιφέροντας όφελος στον ξενιστή. Η πιθανή πρεβιοτική δράση των β-γλυκάνων που προέρχονται από μανιτάρια έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το επιστημονικό ενδιαφέρον.
Σκοπός: Η διερεύνηση του πρεβιοτικού ρόλου του μανιταριού Ganoderma lucidum και του πλούσιου σε β-γλυκάνες εκχυλίσματος του in vitro, μετά από ζύμωση με εμβόλιο-κοπράνων τόσο υγιών όσο και οστεοπενικών μετεμμηνοπαυσιακών εθελοντριών.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε in vitro ζύμωση τόσο σε μανιτάρι Ganoderma lucidum LGAM 9720 2% (w/v) όσο και στο πλούσιο σε β-γλυκάνες εκχύλισμά του 1% (w/v), με εμβόλιο κοπράνων από έξι μετεμμηνοπαυσιακές εθελόντριες (τρεις υγιείς και τρεις οστεοπενικές). Χρησιμοποιήθηκε ως θετικός μάρτυρας η ινουλίνη 1% , 2% (w/v). Δείγματα ελήφθησαν πριν την έναρξη της ζύμωσης (t=0h) και στο τέλος αυτής (t=24h). Έγινε η ποσοτική καταμέτρηση με τη μέθοδο real-time PCR (16S rRNA), μετά από απομόνωση του ολικού μικροβιακού DNA των δειγμάτων, στα : ολικά βακτήρια, Bifidobacterium spp., Lactobacillus group , Clostridium perfringens group, Bacteroides spp., Clostridium leptum group, Faecalibacterium prausnitzii και Roseburia spp-Eubacterium rectale group. Η πρεβιοτική δράση των ζυμώμενων υποστρωμάτων, υπολογίστηκε με τη βοήθεια του πρεβιοτικού δείκτη PI24.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των εθελοντριών οι λακτοβάκιλλοι αυξήθηκαν σημαντικά στην ινουλίνη 2%, όπως επίσης και το Bacteroides spp. στην ινουλίνη (1% και 2%) σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. Όσον αφορά τις γυναίκες σε οστεοπενική κατάσταση, παρουσιάστηκε αύξηση των ολικών βακτηρίων, του Bifidobacterium spp. μετά από την 24-ωρη ζύμωση της ινουλίνης (1% και 2%), σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. Επίσης τα ολικά βακτήρια και το Bifidobacterium spp. αυξήθηκαν σημαντικά στην ινουλίνη 1% σε σχέση με τον πληθυσμό τους στον χρόνο μηδέν, ενώ το Bifidobacterium spp. παρουσίασε σημαντική αύξηση και στο υπόστρωμα της ινουλίνης 2%. Το Bacteroides spp. αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με τον μάρτυρα μετά την ζύμωση του πλούσιου σε β-γλυκάνες εκχυλίσματος.
Το Roseburia spp-Eubacterium rectale group μειώθηκε σημαντικά τόσο μετά τη ζύμωση του μανιταριού όσο και του εκχυλίσματός του συγκρινόμενο με τα επίπεδα του πληθυσμού του στην αρχή (t=0), στις οστεοπενικές γυναίκες αλλά και στο σύνολο των εθελοντριών.
Ο πρεβιοτικός δείκτης PI24 βρέθηκε θετικός τόσο στο σύνολο των εθελοντριών αλλά και στις δύο κατηγορίες οστικής πυκνότητας στα δύο εξεταζόμενα υποστρώματα, με υψηλότερες τιμές για το εκχύλισμα του μανιταριού.
Συμπεράσματα: Στη μελέτη αυτή βρέθηκε ότι μετά από την in vitro ζύμωση του μανιταριού και του πλούσιου σε β-γλυκάνες εκχυλίσματός του, από τον ΕΜ μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με φυσιολογική και οστεοπενική οστική πυκνότητα, παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στους μικροβιακούς πληθυσμούς, τόσο στο σύνολο των εθελοντριών, όσο και στις γυναίκες με οστεοπενία. Ο πρεβιοτικός δείκτης ήταν θετικός σε όλες τις ομάδες τόσο για το μανιτάρι, όσο και για το εκχύλισμά του, με μεγαλύτερες τιμές για το εκχύλισμα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Μικροβιολογία
Λοιπά Θέματα:
Οστά - Μεταβολισμός
Λέξεις-κλειδιά:
β-γλυκάνες, οστική πυκνότητα, μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, μανιτάρι, εντερικος μικροβιόκοσμος
Περιγραφή:
99 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AlexandraPanagiotou.pdf

1 MB