Μελέτη της αντι-αιμοπεταλιακής δράσης μεταβολιτών των φαινολικών ενώσεων του κρασιού από τον εντερικό μικροβιόκοσμο

Πτυχιακή Εργασία 21427 145 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της αντι-αιμοπεταλιακής δράσης μεταβολιτών των φαινολικών ενώσεων του κρασιού από τον εντερικό μικροβιόκοσμο
Συγγραφέας:
Αλεξανδρή, Νίκη, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Φραγκοπούλου, Ελισσάβετ
Περίληψη:
Ποικίλες έρευνες υποστηρίζουν ότι η μέτρια κατανάλωση κρασιού συσχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η δράση αυτή θεωρείται ότι οφείλεται στα μικρο-συστατικά του τα οποία εμφανίζουν αντι-οξειδωτικές, αντι-θρομβωτικές και αντι-φλεγμονώδεις δράσεις. Τα φαινολικά συστατικά του κρασιού έχουν μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό, όπως είναι η ρεσβερατρόλη, η κερκετίνη και το γαλλικό οξύ. Έρευνες έχουν μελετήσει τη συσχέτιση των φαινολικών συστατικών με τον εντερικό μικροβιόκοσμο. Τα βακτήρια του εντέρου είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη ζωή, την ανάπτυξη και την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, που συμμετέχει ενεργά στον μεταβολισμό πολλών ουσιών συμπεριλαμβανομένων και των φαινολικών συστατικών. Οι φαινολικές ουσίες του κρασιού αλλάζουν τη σύσταση του εντερικού μικροβιόκοσμου και με τη ζύμωσή τους παράγονται μεταβολίτες που συμμετέχουν στην μείωση των παραγόντων κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα και της παχυσαρκίας. Σκοπός της μελέτης είναι η ανίχνευση της αντι-οξειδωτικής και αντι-αιμοπεταλιακής δράσης των μεταβολιτών των μικρο-συστατικών του κρασιού από τα βακτήρια του εντέρου. Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα κοπράνων 6 εθελοντών, από τους οποίους οι μισοί ήταν φυσιολογικού βάρους, ενώ οι υπόλοιποι ήταν παχύσαρκοι. Πραγματοποιήθηκε in vitro ζύμωση των εκχυλισμάτων του κρασιού και των επιμέρους φαινολικών ενώσεων, ενώ δείγματα παραλήφθηκαν στις 0h, 6h και 24h. Έγινε παραλαβή των υδατικών και λιποειδικών συστατικών με τη μέθοδο Bligh -Dyer και προσδιορίστηκαν τα ολικά φαινολικά, η ικανότητα τους να δεσμεύουν ελεύθερες ρίζες (DPPH). Τέλος μελετήθηκε η ικανότητά τους να αναστέλλουν την συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά ποσοστά αντιοξειδωτικής ικανότητας των δειγμάτων που ήταν εμπλουτισμένα με τα συστατικά του κρασιού έναντι του δείγματος ελέγχου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Μικροβιολογία
Λοιπά Θέματα:
Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
μεταβολισμός φαινολικών συστατικών,φαινολικά συστατικά,εντερικός μικροβιόκοσμος,αντι-οξειδωτική ικανότητα
Περιγραφή:
98 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

NikiAlexandri.pdf

2 MB