Διατροφικές συνήθειες παιδιών με προβλήματα νεφρών

Πτυχιακή Εργασία 2137
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικές συνήθειες παιδιών με προβλήματα νεφρών
Συγγραφέας:
Παπαλέξη, Δήμητρα
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την διαιτητική πρόσληψη και τις διατροφικές συμπεριφορές παιδιών (ηλικίας 4-12 ετών) με προβλήματα των νεφρών και να πραγματοποιήσει σύγκριση με μια ομάδα υγιών παιδιών (ομάδα ελέγχου). Συμμετείχαν 18 παιδιά, 9 ασθενείς και 9 μάρτυρες. Στα πλαίσια της διαιτητικής πρόσληψης πραγματοποιήθηκαν δυο ανακλήσεις 24ώρου, ένα ερωτηματολόγιο KIDMED, και δυο ανακλήσεις φυσικής δραστηριότητας (στα πλαίσια της οποίας συμπληρώθηκαν και οι καθιστικές δραστηριότητες). Μετά από ανάλυση των τροφίμων στο πρόγραμμα Nutritionist Pro, το διαχωρισμό τους σε 18 επιλεγμένες ομάδες τροφίμων και σε 8 είδη γευμάτων (ανάλογα με τα τρόφιμα που περιλαμβάνονταν σε αυτά), προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: το ερωτηματολόγιο KIDMED είχε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες παιδιών, με τα ασθενή παιδιά να σημειώνουν μικρότερη βαθμολογία σε σχέση με τα υγιή και να κατατάσσονται στην ομάδα με την κακή διατροφική κατάσταση. Επίσης, τάση στατιστικής σημαντικότητας παρατηρήθηκε στην κατανάλωση δυο ομάδων τροφίμων των φρούτων και φυσικών χυμών και των γαλακτοκομικών προιόντων, ενώ στα μακρο- και μικρο- θρεπτικά συστατικά η πρόσληψη βιταμίνης C και του ασβεστίου, στο % της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης λιπιδίων, και των κορεσμένων λιπαρών διέφερε στις δυο ομάδες παιδιών. Σε όλες τις περιπτώσεις τα ασθενή παιδιά κατανάλωναν μικρότερες ποσότητες σε σχέση με τα υγιή παιδιά της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Τέλος μια τάση στατιστικής σημαντικότητας παρατηρήθηκε και στην φυσική δραστηριότητα με τα υγιή παιδιά να πραγματοποιούν περισσότερες φυσικές δραστηριότητες, ενώ τα ασθενή περισσότερες καθιστικές δραστηριότητες. Συμπερασματικά, η μελέτη μας έδωσε μια γενική εικόνα των διατροφικών συνηθειών και των προτιμήσεων των ασθενών παιδιών, αλλά και των πιθανών ελλείψεων θρεπτικών συστατικών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ιχνοστοιχεία στη διατροφή
Trace elements in nutrition
Νεφρά - Ασθένειες
Renals - Diseases
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Food habits - Children
Περιγραφή:
69 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, papaleksi_dimitra.pdf