Η επίδραση του Ελληνορθόδοξου τρόπου ζωής σε δείκτες υγείας και ευεξίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21178
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του Ελληνορθόδοξου τρόπου ζωής σε δείκτες υγείας και ευεξίας
Συγγραφέας:
Ψαρράς, Αντώνιος, Φώτιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Συντώσης, Λάμπρος
Περίληψη:
Σκοπός Αν και η επίδραση της θρησκείας στην πνευματική υγεία και τη νοσηρότητα έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για προηγούμενες μελέτες, δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς η θρησκεία ως ένας προστατευτικός παράγοντας για την υγεία των ανθρώπων. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που διερευνά την επίδραση του ορθόδοξου τρόπου ζωής σε δείκτες υγείας και ευεξίας στον ελληνικό πληθυσμό.
Μέθοδος Από την αναζήτηση που πραγματοποιήθηκε σε βιοϊατρικές βάσεις δεδομένων διαπιστώσαμε την ύπαρξη βιβλιογραφίας μόνο για μία πτυχή του ορθόδοξου τρόπου ζωής, τη νηστεία. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια, καταλήξαμε σε δέκα μελέτες, οι οποίες παρουσιάζονται συστηματικά στην παρούσα ανασκόπηση.
Αποτελέσματα Από τα αποτελέσματα των μελετών φαίνεται ότι στις περιόδους νηστείας μειώθηκε η συνολική πρόσληψη ενέργειας και λίπους, αυξήθηκε η πρόσληψη υδατανθράκων και φυτικών ινών, ενώ τα αποτελέσματα για την πρόσληψη πρωτεϊνών είναι αντιφατικά. Σε πολλές μελέτες παρατηρήθηκε μείωση της ολικής χοληστερόλης και της LDL χοληστερόλης, τεκμηριώνοντας τη θετική επίδραση της ορθόδοξης νηστείας στο λιπιδαιμικό προφίλ. Όσον αφορά την επίδραση στα επίπεδα της HDL χοληστερόλης, τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Τα περιορισμένα δεδομένα και τα αντιφατικά αποτελέσματα δεν μπορούν να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα για την επίδραση της ορθόδοξης νηστείας στο σωματικό βάρος και τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Η μειωμένη πρόσληψη ασβεστίου και βιταμινών D και B12 αποτελούν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της ορθόδοξης νηστείας, οι οποίες όμως χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.
Συμπεράσματα Αν και από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται να υπάρχει μια θετική επίδραση της ορθόδοξης νηστείας στην υγεία του ανθρώπου, είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος λόγω συγκεκριμένων περιορισμών που εντοπίστηκαν σε αυτές τις μελέτες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφή - Υγεία
Τροφή - Θρησκευτικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
ευεξία, νηστεία, Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία,τρόπος ζωής,υγεία
Περιγραφή:
80 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AntoniosPsarras.pdf

986 KB