Διερεύνηση των μεταβολών στη συγκέντρωση μυοκινών στον ορό, μετά από εφαρμογή έκκεντρης άσκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21163
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των μεταβολών στη συγκέντρωση μυοκινών στον ορό, μετά από εφαρμογή έκκεντρης άσκησης
Συγγραφέας:
Σαμαρέντση, Ελένη, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Τέντα, Ρωξάνη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ασκησιογενής μυϊκή βλάβη (AMB), η οποία προκαλείται έπειτα από έκκεντρη άσκηση, αποτελεί ένα στρεσογόνο μοντέλο στον άνθρωπο, με το οποίο θα μπορούσε να εκτιμηθεί καλύτερα το ενδογενές αντιοξειδωτικό και αντιφλεγμονώδες δυναμικό σε αντίθεση με τους συνήθεις στατικούς τρόπους εκτίμησης.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να συγκρίνει δύο πρωτόκολλα έκκεντρης άσκησης στα κάτω και στα άνω άκρα, έτσι ώστε να εντοπισθούν αλλαγές σε δείκτες AMB σε αγύμναστους εθελοντές.
Μεθοδολογική προσέγγιση: Δέκα αγύμναστοι, υγιείς εθελοντές, εκτέλεσαν 100 άλματα από ύψος με ημικάθισμα, και 80 έκκεντρες κάμψεις δικεφάλων (στο 90% της μέγιστης δύναμής τους) . Έγινε αιμοληψία σε 6 χρονικές στιγμές, πριν την άσκηση (baseline και pre-exercise) και αμέσως μετά την άσκηση (post exercise, 2, 24 και 48 ώρες) και μετρήθηκε η μεταβολή της απόκρισης ιντερλευκίνης 6 (IL-6) στον ορό.
Αποτελέσματα: Μετά την εφαρμογή των πρωτοκόλλων παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα της IL-6 ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες (p time= 0,001) στις απόλυτες αλλά και στις % τιμές (p time= 0,003) στα κάτω άκρα. Επίσης, στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση υπήρξε στην τιμή της IL-6 των κάτω άκρων, με τη τιμή της διαστολικής πίεσης (DBP) στις 24 και 48 ώρες μετά το πέρας της άσκησης. Ακόμα, η IL-6 παρουσιάσε αρνητική συσχέτιση με το σωματικό βάρος των συμμετοχόντων αμέσως μετά την άσκηση, όπως επίσης και με την τιμή του δείκτη μάζας σώματος (BMI) στις 2, 24 και 48 ώρες. Όσον αφορά την πρόσληψη βασικών ομάδων τροφίμων και του MedScore με τις ποσοστιαίες μεταβολές της IL-6 μετά την άσκηση (post, 2h, 24h και 48h) υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση έπειτα από την κατανάλωση πλήρη γαλακτοκομικών στο διάστημα των 24 ωρών.
Συμπεράσματα: Τα επιλεχθέντα πρωτόκολλα έκκεντρης άσκησης, προκάλεσαν μυϊκή βλάβη στους καμπτήρες μύες του αγκώνα και του γονάτου. Ωστόσο φάνηκε ότι στο άνω άκρο του σώματος προκλήθηκε μεγαλύτερη ΑΜΒ από ότι στο κάτω άκρο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Άσκηση - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
ασκησιογενής μυϊκή βλάβη, καθυστερημένος μυϊκός πόνος, φλεγμονή
Περιγραφή:
71 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EleniSamarentsi.pdf

1 MB