Απόψεις μεταπτυχιακών φοιτητών οικονομικών και περιβαλλοντικών τμημάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 21154
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις μεταπτυχιακών φοιτητών οικονομικών και περιβαλλοντικών τμημάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Συγγραφέας:
Κουλιζάκου, Μαρία - Kυριακή, Μιχαήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης εμφανίστηκε στον κόσμο ως απάντηση στις τεράστιες και πολύ βλαβερές συνέπειες της αλλαγής στην κατεύθυνση του πολιτισμού. Η ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι επί του παρόντος μια αρκετά δημοφιλής έννοια που αποκαλύπτεται σε πολλά έγγραφα σε διεθνές επίπεδο. Όμως, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πολύ μεγαλύτερη έννοια από ότι μόνο υπακούει στους κανόνες δικαίου. Πρόκειται για την αλλαγή της καταναλωτικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικολογικής συνείδησης κάθε ανθρώπινου όντος. Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος καινοτομίας στη μετάβαση σε μια οικονομία της γνώσης. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η μόνη δυνατή βάση για την πρόοδο της εθνικής οικονομίας κάθε κράτους στο πλαίσιο της εμβάθυνσης των παγκόσμιων ανθρώπινων προβλημάτων. Είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να δημιουργηθεί ένα σύστημα αρχών που να εφαρμόζει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Είναι πρωταρχικής σημασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της γνώσης και των καινοτομιών, επειδή η ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος καινοτομίας παίζει βασικό ρόλο στη μετάβαση σε μια οικονομία της γνώσης. Το πρόβλημα της βιώσιμης ανάπτυξης συνδέεται στενά με την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος καινοτομίας. Το εθνικό καινοτόμο σύστημα κάθε χώρας αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία όπου είναι ο τομέας της έρευνας και ανάπτυξης, ο επιχειρηματικός τομέας και ο τομέας της εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει αρχικά το πώς η βιώσιμη ανάπτυξη αλληλεπιδρά στον τομέα της εκπαίδευσης και τι επιρροές δέχεται η μία και η άλλη πλευρά. Ενώ στην συνέχεια, παρουσιάζονται διάφορες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς για την βιώσιμη ανάπτυξη στην εκπαίδευση. Το πιο ενδιαφέρον και ίσως το πιο σημαντικό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας είναι το τελευταίο, που παρουσιάζει το ερευνητικό μέρος με την βοήθεια του ερωτηματολογίου και αναλύει τις έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση - Κοινωνικές απόψεις - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση, Ανάπτυξη, Βιώσιμη Ανάπτυξη,μεταπτυχιακοί φοιτητές
Περιγραφή:
236 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Maria_-_KyriakiKoulizakou.pdf

4 MB