Σχεδιασμός προτύπου πιστοποίησης της παραδοσιακής ελληνικής ταβέρνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21146
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός προτύπου πιστοποίησης της παραδοσιακής ελληνικής ταβέρνας
Συγγραφέας:
Κατσώλη, Ευαγγελία, Θεόδωρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπόσκου, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική μελέτη έχει ως αντικείμενο να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Πιστοποίησης της παραδοσιακής Ελληνικής Ταβέρνας, που θα απευθύνεται σε όλα τα είδη της στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Παράλληλα, σκοπός της μελέτης ήταν η σύνδεση της Πιστοποίησης με τον Τουριστικό Κλάδο. Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αναζητηθούν οι κατάλληλες πηγές που θα συνέδεαν την Πιστοποίηση της παραδοσιακής Ελληνικής Ταβέρνας με τον Τουρισμό, και ειδικότερα, με τον γαστροτουρισμό. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία που περιλάμβανε την συστηματική ανασκόπηση προηγούμενων Προτύπων Πιστοποίησης και brainstorming για το σχεδιασμό ενός νέου. Στα αποτελέσματα αυτής της διεργασίας συγκαταλέγονται οι Απαιτήσεις Πιστοποίησης της Παραδοσιακής Ελληνικής Ταβέρνας, οι Διαδικασίες Πιστοποίησης, το Φύλλο Επιθεώρησης, το Μάρκετινγκ Πλαν και ένα σχέδιο Λογότυπου. Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία προς τη διερεύνηση των κατάλληλων φορέων πιστοποίησης που θα αναλάβουν την διαδικασία πιστοποίησης, το σύστημα επιθεώρησης, καθώς και την προώθηση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Λοιπά Θέματα:
Εστιατόρια, ταβέρνες κλπ. - Μενού
Τουρισμός και γαστρονομία
Επιχειρηματικότητα - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Πιστοποίηση, Παραδοσιακή Κουζίνα, Ταβέρνα, Γαστροτουρισμός
Περιγραφή:
79 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EvangeliaKatsoli.pdf

741 KB