Εκτίμηση του δείκτη ISEW ως εναλλακτικό του ΑΕΠ για τη μέτρηση της οικονομικής ευημερίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21132
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση του δείκτη ISEW ως εναλλακτικό του ΑΕΠ για τη μέτρηση της οικονομικής ευημερίας
Συγγραφέας:
Σαϊντί, Χρήστος, Αλέξανδρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο σκοπός της εργασίας είναι να υπολογιστεί η ευημερία της χώρας μας μέσω του δείκτη βιώσιμης οικονομικής ευημερίας. Μέσω της εκτενής αναφοράς στην σχετική βιβλιογραφία για τον παραπάνω δείκτη και τον υπολογισμό συσχέτησης του με το ΑΕΠ οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι ο δείκτης ISEW θα μπορούσε να αντικαταστήσει το ΑΕΠ όταν θα μπορούσαμε να συνυπολογίσουμε όλες τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που επηρεάζουν την βιωσιμότητα της εκάστοτε χώρας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Οικονομία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Βιωσιμότητα, Οικονομική Ευημερία
Περιγραφή:
48 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ChristosSainti.pdf

368 KB