Η συμβολή της οικογενειακής γεωργίας στην Βιωσιμότητα. Μια μελέτη βασισμένη σε δευτερογενή δεδομένα

Μεταπτυχιακή Εργασία 21129
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή της οικογενειακής γεωργίας στην Βιωσιμότητα. Μια μελέτη βασισμένη σε δευτερογενή δεδομένα
Συγγραφέας:
Φιλήντα, Βασιλική - Μαρία, Ελευθέριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας κι Οικολογίας του Χαρακοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η προσπάθεια να μελετήσουμε και να αποδώσουμε, έστω συνοπτικά, μια γενική εικόνα της συνεισφορά της οικογενειακής γεωργίας στην βιωσιμότητα. Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι στην Ευρώπη η οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση δημιουργεί μορφές εισοδήματος και παράγει τροφή για πολλούς ανθρώπους της υπαίθρου καθώς αποτελεί μια ευκαιρία για την τόνωση των τοπικών οικονομιών. Η οικογενειακή γεωργία διατηρεί παραδοσιακά τρόφιμα, συμβάλλοντας στην ισορροπημένη διατροφή, στη διαφύλαξη της γεωργικής βιοποικιλότητας του πλανήτη και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Γεωργία - Ελλάδα
Οικογένεια - Κοινωνικές απόψεις - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Βιωσιμότητα, Οικογενειακή Γεωργία
Περιγραφή:
52 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Vasiliki_-_MariaFilinta.pdf

508 KB