Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνικός Αποκλεισμός – Εμπειρική Διερεύνηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21036 239 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνικός Αποκλεισμός – Εμπειρική Διερεύνηση
Συγγραφέας:
Μάρκου, Βασιλική, Ηλίας
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εκτιμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και πως μπορεί η βιώσιμη ανάπτυξη να συμβάλει στο να μειωθεί. Αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για την ανάλυση του όρου κοινωνικός αποκλεισμός. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνέντευξη στο γραφείο Δημάρχου του δήμου Αμυνταίου από την Πρόεδρο Νομικού Προσώπου, για την καταγραφή των δράσεων που πραγματοποιεί για την βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις προηγούμενες εμπειρικές μελέτες και τη συνέντευξη δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο το όποιο διανεμήθηκε τον Ιούλιο του 2018 στο δήμο Αμυνταίου Φλώρινας. Στην έρευνα συμμετείχαν μόνο άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα λογιστικών γραμμικών παλινδρομήσεων με σκοπό να εκτιμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός σύμφωνα με τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, και στη συνέχεια να εκτιμηθεί η συμβολή των δράσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα των καταναλωτών αλλά και ο τόπος κατοικίας συμβάλει στο να ζει ένα άτομο σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης οι δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου συμβάλλουν στο να μειωθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός, όπως επίσης το κοινωνικό παντοπωλείο και το ΚΑΠΗ συμβάλει στο να μειωθεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Ηλικιωμένοι - Ελλάδα - Κοινωνικές συνθήκες
Λέξεις-κλειδιά:
Βιώσιμη Ανάπτυξη, κοινωνικός αποκλεισμός, τρίτη ηλικία
Περιγραφή:
120 σ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VasilikiMarkou.pdf

1 MB