Σημασιολογικός ιστός: αξιολόγηση εργαλείων συγχώνευσης οντολογιών με πραγματικά δεδομένα

Πτυχιακή Εργασία 20971 207 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σημασιολογικός ιστός: αξιολόγηση εργαλείων συγχώνευσης οντολογιών με πραγματικά δεδομένα
Συγγραφέας:
Νάτσος, Χρήστος, Αχιλλέας
Επιβλέπων καθηγητής:
Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Οι Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Technologies) αντιπροσωπεύουν την επόμενη σημαντική εξέλιξη στη σύνδεση των πληροφοριών. Ο Σημασιολογικός Ιστός είναι μια επέκταση του World Wide Web μέσω προτύπων από την Κοινοπραξία του World Wide Web (World Wide Web Consortium). Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η επονομαζόμενη Industry 4.0, θα εκμεταλλευτεί αυτή την πρωτοποριακή τεχνολογία, η οποία θα επιτρέψει τη χρήση μεγάλων δεδομένων, συντακτικών αναφορών, συνδετικότητας, αυτοματισμού, ευελιξίας στις επιχειρήσεις, διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) και πολλών άλλων. Οι τοπικές δομές μπορούν να μοντελοποιηθούν με τη χρήση οντολογίων που θεωρούνται ως ένας από τους πυλώνες του Σημασιολογικού Ιστού. Η συγχώνευση οντολογιών σημαίνει δημιουργία μιας νέας οντολογίας, συνδέοντας τις υπάρχουσες. Η συγχώνευση των οντολογιών με ελεγχόμενο και κλιμακωτό τρόπο είναι κρίσιμη για την επιτυχία του Σημασιολογικού Ιστού. Έχουν γίνει πολλές έρευνες και προσπάθειες κατα καιρούς, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα κενό στο πώς μπορούν να συγχωνευθούν οι οντολογίες με επιτυχεία. Σε αυτή τη πτυχιακή θα προσπαθήσουμε να ερφαρμόσουμε μερικές προσεγγίσεις σχετικά με την συγχώνευση οντολογιών, προκειμένου να βρεθεί μια αποτελεσματική λύση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Σημασιολογικός ιστός - Οντολογίες
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού,Οντολογίες,Συγχώνευση Οντολογιών,Σημασιολογικός Ιστός
Περιγραφή:
50 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ChristosNatsos.pdf

695 KB