Κοινωνική κατανόηση και αναγνώριση συναισθημάτων σε παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και συνομηλίκους με τυπική ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 20749 131 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοινωνική κατανόηση και αναγνώριση συναισθημάτων σε παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και συνομηλίκους με τυπική ανάπτυξη
Συγγραφέας:
Ιωαννίδου, Αντωνία Θ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αντωνοπούλου, Αικατερίνη
Περίληψη:
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν οι επιδόσεις των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στα έργα της θεωρίας του νου και της κατανόησης συναισθημάτων σε σχέση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους. Ακόμη, εξετάστηκαν οι πιθανές διαφορές στις επιδόσεις των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης δημοτικού σχολείου στα έργα της θεωρίας του νου και της κατανόησης συναισθημάτων. Επιπρόσθετα, η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να περιγράψει την πιθανή σχέση ανάμεσα στις δεξιότητες της θεωρίας του νου και την ικανότητά τους να κατανοούν τα συναισθήματα. Η έρευνα εξέτασε, επίσης, την πιθανή σχέση και επίδραση της ηλικίας στα έργα της θεωρίας του νου και της κατανόησης συναισθημάτων στα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 60 παιδιά, 30 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού (Μ.Ο.= 9,12, T.A.= 1,61) και 30 παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο.= 8,05, T.A.= 1,44). Τα παιδιά απάντησαν σε πολλά εργαλεία αξιολόγησης της κοινωνικής και συναισθηματικής κατανόησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά της δεξιότητες κοινωνικής και συναισθηματικής κατανόησης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις δεξιότητες κατανόησης συναισθηματικού λεξιλογίου και στο βαθμό ενσυναίσθησης μεταξύ των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και των παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Τέλος, η έρευνα βρήκε συσχέτιση και επίδραση ανάμεσα στις δεξιότητες κατανόησης συναισθημάτων και στη θεωρία του νου στα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, ενώ βρήκε συσχέτιση και επίδραση ανάμεσα στις δεξιότητες κατανόησης συναισθημάτων και στην ηλικία στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ψυχολογία
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Αυτιστικά παιδιά
Εκπαίδευση - Παιδιά
Παιδιά - Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Θεωρία του νου, παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, κατανόηση συναισθημάτων, παιδιά τυπικής ανάπτυξης
Περιγραφή:
77 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AntoniaIoannidou.pdf

790 KB