Διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές και εντερικός μικροβιόκοσμος παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

Πτυχιακή Εργασία 20482 269 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές και εντερικός μικροβιόκοσμος παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού
Συγγραφέας:
Μαργαρίτης, Ευστράτιος Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια Μαίρη
Περίληψη:
Εισαγωγή και σκοπός: Οι ΔΑΦ είναι νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές που επηρεάζουν έντονα τη συμπεριφορά του ατόμου, άρα και την διατροφική συμπεριφορά. Οι διατροφικές έρευνες που μελετούν το φάσμα, έχουν ποικιλία αποτελεσμάτων, κι αυτό αφήνει περιθώριο για περαιτέρω έρευνα. Ακόμα, ξέρουμε ότι υπάρχει επικοινωνία κι αλληλεπίδραση μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου, αφήνοντας ανοιχτή την υπόθεση στο κατά πόσο το μικροβίωμα επηρεάζει πτυχές της συμπεριφοράς, σε ένα παιδί με ΔΑΦ. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει τη διατροφική πρόσληψη και τις διατροφικές συμπεριφορές στα παιδιά με αυτισμό, καθώς και να ερευνήσει αν υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο του μικροβιόκοσμου στα παιδιά με ΔΑΦ.
Μεθοδολογία: Στη μελέτη εντάχθηκαν παιδιά δημοτικού που διαγνώστηκαν με ΔΑΦ, από το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, καθώς και παιδιά που είναι φυσιολογικά αναπτυσσόμενα. Μέσω ημερολογίων καταγραφής τροφίμων συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούσαν τη διαιτητική πρόσληψη των παιδιών και άλλες πληροφορίες στο πλαίσιο της διατροφής τους. Από κάθε παιδί συλλέχθηκε μια ολική κένωση, από την οποία έγινε απομόνωση DNA των βακτηρίων. Τέλος έγινε ποσοτικοποίηση μέσω ειδικών αλληλουχιών για κάθε ομάδα βακτηρίων που μελετήθηκε, με real-time PCR.
Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτελείται από 46 παιδιά, εκ των οποίων τα 27 (58%) βρίσκονται στις ΔΑΦ και τα 19 (42%) είναι ΦΑ. Μετά από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μας, βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων με τα παιδιά με ΔΑΦ να έχουν υψηλότερη πρόσληψη υδατανθράκων, μικρότερη λιπών και μονοακόρεστων λιπαρών οξέων, ελαφρά μικρότερη πρόσληψη ασβεστίου και ελαφρά μεγαλύτερη πρόσληψη βιταμίνης C. Όσον αφορά το μικροβιόκοσμο μεταξύ των δύο ομάδων, ερευνήθηκαν τα ολικά βακτήρια, τα Bifidobacterium, τα C.perfringens, τα F.prausnitzii, τα Lactobacillus group και τα Prevotella spp, αλλά δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ποσότητάς τους ανά γραμμάριο κοπράνων στις δύο ομάδες. Τέλος, βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης, της κατανάλωσης διαιτητικών ινών και του αριθμού των Λακτοβακίλλων ανά γραμμάριο κοπράνων.
Συζήτηση: Τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά του αυτισμού φαίνεται ότι δεν αφήνουν ανεπηρέαστη τη διαιτητική συμπεριφορά του παιδιού, και αυτό έχει επίδραση στην πρόσληψη μακρο- και μίκρο-θρεπτικών συστατικών. Οι διαφορές που βρέθηκαν είναι σημαντικές για το μέγεθος του δείγματος, και δείχνουν μια απόκλιση, τουλάχιστον στο επίπεδο των μακροθρεπτικών συστατικών, μεταξύ των παιδιών με ΔΑΦ και των ΦΑ παιδιών. Στο επίπεδο του μικροβιώματος η έλλειψη διαφοράς στις ποσότητες των βακτηρίων μπορεί να οφείλεται στο μέγεθος του δείγματος. Τέλος, είναι απαραίτητη η μελέτη μεγαλύτερων δειγμάτων, κι η συλλογή εθελοντών από περισσότερες πόλεις, για να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα για τις διατροφικές συμπεριφορές και το προφίλ του μικροβιόκοσμου των ΔΑΦ στην Ελλάδα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Μικροβιολογία
Λοιπά Θέματα:
Παιδιά - Διατροφή
Αυτισμός στα παιδιά - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
ΔΑΦ, νεύρο-αναπτυξιακές διαταραχές, διατροφικές συνήθειες, μικροβιόκοσμος
Περιγραφή:
61 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EfstratiosMargaritis.pdf

871 KB