Αυτοματοποίηση και μοντελοποίηση διαδικασίας συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679

Μεταπτυχιακή Εργασία 20444 148 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αυτοματοποίηση και μοντελοποίηση διαδικασίας συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Ε.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του νέου Γενικού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων και η μοντελοποίηση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός ούτως ώστε μετά την 25η Μαΐου 2018 να είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον καινούργιο κανονισμό.
Αρχικά περιγράφονται τα άρθρα του Κανονισμού και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από εκείνον για μια εταιρία ή οργανισμό ο οποίος εκτελεί επεξεργασία δεδομένων, καθώς επίσης και τα δικαιώματα που δικαιούται να απολαμβάνει το υποκείμενο των δεδομένων τα οποία τελούν υπό επεξεργασία από μία εταιρεία ή έναν οργανισμό.
Ακολουθεί η μοντελοποίηση της διαδικασίας που θα ακολουθήσει ο οργανισμός για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του κανονισμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Προσωπικά δεδομένα - προστασία
Δίκαιο - Κοινωνιολογία - Πληροφορική
Δεδομένα - Προστασία - Δίκαιο και νομοθεσία - Ευρώπη
Πληροφοριακά συστήματα - Δίκαιο - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
κανονισμός, συμμόρφωση, Εκτίμηση αντικτύπου, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Περιγραφή:
57 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

NikolaosPanagiotopoulos.pdf

1 MB