Μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα τηλεματικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 20338
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα τηλεματικής
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα τηλεματικής
Συγγραφέας:
Κουράκος, Κωνσταντίνος Η.
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσερπές, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Σε κάθε τομέα η κατανάλωση ενέργειας καθορίζεται από το επίπεδο δραστηριότητας τη διάρθρωση του τομέα και την ενεργειακή του απόδοση. Το μοντέλο χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μια κατοικία, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δραστηριότητα των κατοίκων και τη χρήση των ηλεκτρικών της συσκευών. Η παρούσα εργασία εστιάζει σε μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας που προέρχονται από το φωτισμό κατοικιών. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε μία μακέτα που αντιπροσωπεύει μία σύγχρονη «έξυπνη» κατοικία εφοδιασμένη συστήματα οικιακού αυτοματισμού. Αναπτύχθηκαν τρία συστήματα ελέγχου καθένα από τα οποία ελέγχει ένα ξεχωριστό σύστημα της κατοικίας όπως, την αυτόματη λειτουργία εξωτερικής θύρας, σύστημα ανίχνευσης καπνού – αερίου, αυτόματο σύστημα εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού. Το σύστημα του οικιακού αυτοματισμού περιλαμβάνει και αισθητήρες για τη μέτρηση περιβαλλοντικών μεγεθών όπως: Θερμοκρασία, σχετική υγρασία, φωτεινότητα περιβάλλοντος. Όλα τα υποσυστήματα και οι αισθητήρες ελέγχονται και συντονίζονται από ένα μικροελεγκτή Arduino Mega 2560. Ο μικροελεγκτής μπορεί να συνδέεται στο διαδίκτυο, χάρη σε μία Ethernet επέκταση που διαθέτει. Επίσης έχει τη δυνατότητα να καταγράφει σε εξωτερική κάρτα μνήμης τις τιμές της θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτεινότητας και την κατάσταση λειτουργίας των συσκευών και διατάξεων της κατοικίας κάθε δέκα δευτερόλεπτα. Ο μικροελεγκτής επικοινωνεί με μια web εφαρμογή χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονική REST web service. Οι χρήστες μπορούν απομακρυσμένα να ελέγχουν κάθε υποσύστημα της κατοικίας και να πληροφορούνται για την κατάσταση λειτουργίας των συστημάτων. Προκειμένου να ανιχνευθούν και να μελετηθούν μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας, αναπτύχθηκε ένα εργαλείο στο πλαίσιο της web εφαρμογής με τη βοήθεια του οποίου καταγράφηκε και μελετήθηκε η ενεργειακή δραστηριότητα της κατοικίας όσον αφορά το σύστημα φωτισμού. Εφαρμόστηκαν διάφορες καταναλωτικές συμπεριφορές για χρονικό διάστημα επτά μηνών. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μοτίβων και δείχνουν ότι υπάρχουν δυνατότητες για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας εφαρμόζοντας κατάλληλες ενεργειακές στρατηγικές.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Ενέργεια - Κατανάλωση
Λέξεις-κλειδιά:
Μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας, Διαδίκτυο πραγμάτων
Περιγραφή:
88 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KonstantinosKourakos.pdf

3 MB