Η αφοσίωση του πελάτη και πώς το διαδίκτυο επηρεάζει τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες CRM

Μεταπτυχιακή Εργασία 20322 313 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αφοσίωση του πελάτη και πώς το διαδίκτυο επηρεάζει τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες CRM
Συγγραφέας:
Σταθόπουλος, Γεώργιος Ε.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσει την ικανοποίηση των καταναλωτών, αναλύοντας συγχρόνως τα στοιχεία που την απαρτίζουν και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην μέτρηση της ικανοποίησης του καταναλωτή. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προσδιορίσει εκείνα τα στοιχεία του εμπορικού σήματος των επιχειρήσεων, που επιδρούν στην ανθρώπινη συμπεριφορά και κατά συνέπεια στη λήψη των καταναλωτικών και επενδυτικών τους αποφάσεων. Προσεγγίζονται διάφορα θέματα αναφορικά με τα κριτήρια, που καθορίζουν τις επιλογές του σύγχρονου καταναλωτή. Πόσο πολύ επιδρούν οι σύνθετες εγκεφαλικές λειτουργίες στην λήψη αποφάσεων; Πόσο αυτή η επιστημονική γνώση επηρεάζει τις επιχειρηματικές τακτικές; Πώς επηρεάζεται η ψυχολογία του καταναλωτή και ποια οικονομικά στρώματα επηρεάζονται περισσότερο από τις μη συνειδητές ανάγκες; Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις στις οποίες, η παρούσα εργασία στοχεύει να δώσει απαντήσεις. Έχοντας αναλύσει τους παραπάνω όρους η εργασία μας εξετάζει βιβλιογραφικά την ∆ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management) ως µια νέα µεθοδολογία που προσβλέπει στην επισήµανση και την προσέλκυση των καταναλωτών, µέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων (επιχείρηση – πελάτης). Η µεθοδολογία του CRM αποσκοπεί στη διατήρηση της ικανοποίησης του πελάτη και στην αύξηση της καταναλωτικής πιστότητας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Καταναλωτές - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
ικανοποίηση του καταναλωτή, εμπορικό σήμα,Διαχείρηση πελατειακών σχέσεων, καταναλωτική πιστότητα
Περιγραφή:
402 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GeorgiosStathopoulos_.pdf

5 MB