Δρόμοι που ενώνουν τον ινδικό και τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εκφάνσεις του ινδικού πολιτισμού και η διείσδυση τους στην ελληνική κοινωνία

Μεταπτυχιακή Εργασία 20265
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δρόμοι που ενώνουν τον ινδικό και τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εκφάνσεις του ινδικού πολιτισμού και η διείσδυση τους στην ελληνική κοινωνία
Συγγραφέας:
Μαρκοπούλου, Κανέλα Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι οι διαπολιτισμικές επαφές ανάμεσα στην Ινδία και την Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με έμφαση στο φαινόμενο της διείσδυσης διαφόρων εκφάνσεων του ινδικού πολιτισμού στην ελληνική κοινωνία που παρατηρείται εντονότερα την τελευταία δεκαετία. Η έρευνα κινήθηκε πάνω σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας στόχευε στην απόδοση μιας σφαιρικής εικόνας των διαπολιτισμικών επαφών ανάμεσα στους δυο λαούς και στην περιγραφή της αλληλεπίδρασης τους. Σκοπός του δεύτερου άξονα ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της διάδοσης της ινδικής κουλτούρας στη σημερινή Ελλάδα όπως και τις αιτίες που το προκαλούν, τις δημοφιλέστερες εκφάνσεις του, την έκταση και το βάθος του. Για την επίτευξη του σκοπού του πρώτου μέρους ερευνήσαμε τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Για τη διερεύνηση του σύγχρονου φαινομένου πραγματοποιήθηκε ποσοτική, ποιοτική και διαδικτυακή έρευνα. Βασικό ερευνητικό εργαλείο για την ποσοτική έρευνα ήταν το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο ενώ για την ποιοτική οι ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Πρωτογενή στοιχεία συλλέχθηκαν μέσα από 400 ερωτηματολόγια και οκτώ συνεντεύξεις. Η επεξεργασία τους κατέδειξε ότι η ελληνική κοινωνία είναι αρκετά ενημερωμένη και εξοικειωμένη με πολλές πτυχές της ινδικής κουλτούρας όπως η γιόγκα, η γαστρονομία, ο χορός, ο κινηματογράφος, η μουσική και η ιατρική. Η ενασχόληση των Ελλήνων με αυτές παρουσιάζει αυξητική τάση και θετικότερη αντιμετώπιση σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο η αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ινδικές τέχνες και πρακτικές συνοδεύεται σε αρκετές περιπτώσεις από ελλιπή ενημέρωση και στρεβλώσεις. Η Ινδία είναι η κοιτίδα ενός από τους αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου και σήμερα αναδεικνύεται σε μια οικονομική υπερδύναμη. Η ορθή και ολοκληρωμένη γνώση και αντιμετώπιση αυτού του πολιτισμού δεν μπορεί παρά να ωφελήσει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η εργασία λοιπόν ολοκληρώνεται με τη διατύπωση προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη των διαπολιτισμικών σχέσεων των δύο λαών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Πολιτισμός
Ινδία - Πολιτισμός
Πολιτισμός - Μελέτη και διδασκαλία
Λέξεις-κλειδιά:
Ινδία, ινδικές τέχνες, διαπολιτισμικές σχέσεις, γιόγκα, Αγιουρβέδα
Περιγραφή:
286 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MARKOPOULOU_PMSOOO_18.pdf

14 MB